4 vinkkiä sinulle, joka haluat säästää osakerahastoon

Sinun ei tarvitse olla varakas voidaksesi säästää osakerahastoon. Jos pystyt laittamaan pienen summan sivuun joka kuukausi niin, ettei se vaikuta päivittäiseen talouteesi, voit odottaa saavasi ajan mittaan hyvän tuoton rahoillesi.

1. Valitse säästötapa

Säästä pieniä summia säännöllisesti

Säästösopimus asettaa säästämisellesi selkeästi määritetyt kehykset niin, että ostat rahasto-osuuksia myös markkinoiden pessimismin aikoina. Kuukausisäästäminen sopii useimpien henkilöiden taloudelliseen tilanteeseen, koska he voivat yleensä joka kuukausi laittaa hieman rahaa sivuun. Tällä tavalla voit rakentaa vankan peruspääoman, joka lisää taloudellista riippumattomuuttasi ja turvallisuuttasi.

Kertamerkintä

Jos sinulla on jo tietty summa käytettävissäsi, voit tietysti sijoittaa sen ODINin osake-, korko- tai yhdistelmärahastoon. Sellainen sijoitus edellyttää hieman suurempaa tarkkaavaisuutta sijoitusajankohtaa valittaessa, mutta jos aikahorisonttisi on pitkä, väärän sijoitusajankohdan valitsemisen riski pienenee huomattavasti. Kertamerkinnän vaikutuksen optimoimiseksi voit myös harkita mahdollisuutta tehdä säästösopimus, joka on voimassa rinnakkain sijoituksesi kanssa. Tällä tavalla voit hyötyä osakemarkkinoiden heilahteluista vieläkin enemmän. Lue lisää siitä, miten markkinoiden tuoton ja heilahtelut liittyvät yhteen.

Kannattavaa säästämistä velan avulla

Asuntosäästäminen ja rahastosäästäminen ovat kuin ruoka ja viini: ne ovat molemmat hyviä erikseen mutta kaikkein parhaita yhdessä. Jos sinulla on esimerkiksi asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon liittyvää velkaa ja katsot samalla muiden säästövaihtoehtojen heilahtelujen hajauttamisen olevan hyödyllistä, sinun on tärkeää valita ratkaisuja, joiden odotettavissa oleva tuotto on korkeampi kuin lainakorkosi. Samalla on tärkeää muistaa, että lainakorko on aina korkeampi kuin pankkisi sinulle maksama talletuskorko. Siksi sinun kannattaa yleisesti ottaen mieluummin lyhentää velkaa kuin pitää rahaa pankkitilillä.

Jos haluat sen sijaan lainakorkoa korkeamman odotettavissa olevan tuoton, yksinkertaisin vaihtoehto on usein ryhtyä säästämään osake- tai yhdistelmärahastoon. Jos pidennät asuntolainasi laina-aikaa esimerkiksi 20 vuodesta 30 vuoteen, kuukausittain maksamasi kuukausierät pienenevät. Jos sijoitat syntyneen erotuksen rahastoon, jonka odotettavissa oleva tuotto on korkeampi kuin lainakorko, pystyt pitkällä aikavälillä rakentamaan itsellesi vankan pääomapohjan. Tämä vahvistaa taloudellista asemaasi kiinteistömarkkinoiden arvoheilahtelujen keskellä mutta antaa samalla myös mahdollisuuden päästä niin halutessasi nopeammin eroon veloistasi.

Nostosopimus

Jonakin kauniina päivänä tulee aika, jolloin haluat ryhtyä nauttimaan ODINiin sijoittamistasi rahoista. Nostosopimus antaa sinulle mahdollisuuden käyttää säästöjäsi elämiseen ja samalla jatkaa säästämistä. Lisätietoa säästämisen tuomasta hyödystä täällä

2. Pidä pääsi kylmänä

Älä anna periksi houkutukselle verrata lyhyen aikavälin osakekauppaa ja pitkän aikavälin osakerahastosäästämistä keskenään. Joka ainoa päivä voimme lukea erilaisia ennusteita siitä, miten osakekurssit kehittyvät lähipäivinä, lähiviikkoina ja lähikuukausina. Näiden ennusteiden tarkoitus on tietenkin hyvä, mutta ne ovat hyvin usein lyhytjänteisiä. Jos siis aiot säästää osakerahastoon pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti, nämä lyhytjänteiset ennusteet eivät ole varteenotettavia vaan aiheuttavat itse asiassa tarpeetonta kohua. Pahimmassa tapauksessa tällainen kohu voi saada aikaan sen, että luovut pitkän aikavälin säästämisestä ja alat käydä lyhytjänteistä osakekauppaa. Sinun tulee oman itsesi takia ottaa etäisyyttä osakemarkkinoiden lyhyen tähtäimen psykologiaan.

Tätä tukevat myös yhä useammat tutkimukset, jotka osoittavat, että vain perin harvat meistä onnistuvat hyvin lyhytjänteisten osakekauppojen tekemisessä. Tätä ajattelutapaa ODIN soveltaa myös omassa sijoitusfilosofiassaan, sillä mielestämme lyhytjänteinen osakekauppa ja pitkän aikavälin sijoitukset eroavat toisistaan suuresti. Lyhytjänteinen osakekauppa tarkoittaa, että markkinoilla pyritään kaiken aikaa myymään osakkeita huippuhintaan ja taas ostamaan niitä pohjahintaan. Pitkän aikavälin sijoitukset tarkoittavat, että omistat sijoituksesi kauan ja olet sitä kautta mukana kartuttamassa yhtiöiden lisäarvoa.

Osakemarkkinat ovat sekä lyhyen aikavälin kaupankäynnin että pitkäjänteisten sijoitusten markkinapaikka, mutta osakerahastoihin säästettäessä suosittelemme vähintään viiden vuoden sijoitusaikaa. Kuten useimmilla markkinoilla myös osakemarkkinoilla tarvitaan myyjä ja ostaja, jotta kauppa voidaan toteuttaa. Osakekauppojen yhteydessä myyjän ja ostajan huippuhinta ja pohjahinta eivät kuitenkaan toteudu samanaikaisesti. Tällöin ostaja pitää yleensä osaketta houkuttelevana, kun taas myyjä pitää sitä vähemmän houkuttelevana. Samalla kokemus on osoittanut selkeästi, että laajasti hajautettu ja pysyvä, monta vuotta kestävä läsnäolo osakemarkkinoilla antaa hyvän tuoton. Siksi meidän pitkäjänteisten rahastosäästäjien on syytä pysyä rauhallisina eikä antaa tunteiden tai osakemarkkinoiden lyhyen tähtäimen psykologian ohjata meitä.

3. Tee tarkkaan harkittuja valintoja

Meiltä ODINissa työskenteleviltä on vuosien kuluessa toistuvasti tiedusteltu, mitä rahastoja suosittelemme ja mikä rahasto on ”paras vaihtoehto” juuri nyt. Yleistä suositusta kuten mitään muutakaan vastaavaa neuvoa on mahdotonta antaa, koska säästöratkaisusi riippuu omasta aikahorisontistasi ja valmiudestasi sietää heilahteluja säästämisen aikana. Saat tietysti aivan itse päättää, kuinka aktiivisesti haluat seurata rahasto-osuuksiesi kehittymistä.

Jotkut haluavat olla aktiivisesti mukana seuraamassa rahaston salkunhoitoa, kun taas toiset haluavat käyttää mahdollisimman vähän aikaa säästämisen hallinnointiin. Riippumatta siitä, seuraatko säästämistä aktiivisesti vai suhtaudutko siihen rennommin, saatat säästöaikana joutua tilanteeseen, jossa harkitset säästökohteinasi olevien rahastojen vaihtamista. Koska osakemarkkinat ovat tulevaisuuslähtöinen markkina, on mahdotonta sanoa etukäteen, kannattaako rahaston vaihto. Rahasto, jonka vaihtamista harkitset, saattaa menestyä tulevaisuudessa paremmin kuin tähän asti, ja rahasto, jonka ehkä päätät vaihtaa, voi onnistua tulevaisuudessa sekä hyvin että huonosti.

Jos harkitset rahastosi vaihtamista, sinun on muistettava ottaa huomioon rahasto-osuuksien realisointiin liittyvät verotukselliset näkökohdat. Toisin sanoen joudut maksamaan veroa säästöaikana saamastasi tuotosta tai voit vaatia mahdollisen tappion vähentämistä.

4. Tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen

Koulussa opimme sananlaskun ”tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen”. Sama sananlasku pätee erittäin hyvin myös rahastosäästämiseen. Vaikka rahastosi ei olisi tällä hetkellä parhaitten joukossa, et ole tehnyt huonoa säästöpäätöstä. Nimenomaan sinun valitsemasi rahasto voi menestyä eri aikoina ja eri ajanjaksoina hyvin usein kehnommin kuin monet muut rahastot. Ehkä oma rahastosi on vuorostaan huipulla seuraavana ajanjaksona.

Rahastosäästämisessä ei ole kuitenkaan kysymys siitä, että voittaja veisi kaiken ja muut saisivat lähteä kotiin tyhjin käsin. Tärkeintä on osallistua, koska kaikki mukana olijat pääsevät osallisiksi kulloistenkin osake- tai korkomarkkinoiden tuotosta. Siksi on tärkeää, että et anna parhaasta tulla hyvän vihollinen eri rahastoja valitessasi. Tuottosi määräytyy valtaosiltaan valitsemasi rahastotyypin mukaan.