Tietosuojalausunto

Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, miten keräämme tietoja verkkosivujemme kävijöistä ja miten käsittelemme tietoja. Kerromme myös, miten tallennamme henkilötietoja järjestelmissämme olevista asiakkaista (eli osuudenomistajista).

Verkkosivujemme käyttäjien tietojen ja henkilötietojen tallentaminen

ODIN Forvaltning AS (jäljempänä ODIN) on vastuussa kaikesta sivuston www.odin.fi sisällöstä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) mukaisesti.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme tietoa verkkosivujemme/blogimme kävijöistä. Tavoitteena on tuoda esiin tilastoja, jotka voisivat auttaa kehittämään sekä käyttäjien kokemuksia että kanaviemme sisältöä.
– Arvioimme tarjoamiemme palveluiden käyttöä.
– Mittaamme tarjoamiemme palveluiden käyttäjien käyttäytymistä, jotta voimme optimoida, kehittää ja parantaa käyttäjäkokemusta edelleen.
– Mukautamme sinulle sähköpostitse lähettämäämme viestintää, kun täytät sivuillamme olevan lomakkeen.
– Lähetämme sinulle haluamaasi informaatiota, joka liittyy mieltymyksiisi/kiinnostuksen kohteisiisi.
– Lähetämme sinulle tilaamiasi blogikirjoituksia.

Nämä tiedot tallennetaan

 • Nimettömät käyttäytymistiedot
  • Mitä selainta käytetään
  • Päivämäärä ja aika
  • Vieraillut sivut
  • Verkkosivuillamme käytetty aika
  • Konvertoinnit (kuten rahastojen ostot, uutiskirjeen tilaaminen, täytettyjen lomakkeiden määrä)
 • Sähköpostiosoite (jos olet suostunut vastaanottamaan uutiskirjeen tai muita tietoja ODINilta)

Tiedot tallentuvat evästeiden avulla (katso kohta Evästeet).

Näitä työkaluja käytämme tietojen keräämiseen

Käytämme alihankkijoita verkkoanalyyseihin ja markkinointitoimiin:

Google Analytics (verkkoanalyysi)
Google Analytics on verkkoanalyysityökalu, joka kerää tietoja ja kokoaa tilastoja, jotta voimme parantaa ja kehittää sivustoamme. Täällä keräämme tietoja sivuista, joilla vierailet, miltä sivuilta tulit, kuinka kauan sivuillamme vierailit, kuinka monta kertaa olet sivuillamme käynyt, teitkö konvertointeja (esim. oston, tilasit uutiskirjeen, kokeilit rahasto-opastamme tai täytit yhteydenottolomakkeen).

Apsis (Uutiskirje/markkinointi)
Apsis on ODINin työkalu uutiskirjeille ja asiakkaille suunnatulle suoralle viestinnälle.

 • Me tallennamme Apsisiin vain sähköpostiosoitteesi, jonka saimme, kun tilasit uutiskirjeen ODIN Onlinessa, verkkosivuillamme tai blogissamme.
 • Sähköpostiosoite säilyy Apsisissa kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen.
 • Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Evästeet

ODIN käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivuillamme.

Tähän ei liity turvallisuusriskiä. Voit halutessasi estää tietojen tallentamisen muuttamalla selaimen asetuksia. Paina CTRL + SHIFT + DEL, niin pääset asetukset-valikkoon.

Asiakkaiden henkilötietojen tallentaminen

Nämä ovat henkilötietoja

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai välillisesti liittää yksityishenkilöön, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tiedot pankkitileistä ja arvopaperitileistä.

Säilytämme ja tallennamme asiakkaiden kanssa käymäämme viestintää niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa.
Rekisteröimme ja tallennamme tietoja myös mahdollisista huoltajista, edunsaajista tai muista henkilöistä, joilla on oikeus käyttää asiakkaan tiliä.
Kysymme verotusmaan, jotta voimme raportoida oikein asianomaisen maan veroviranomaisille.

Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat lait velvoittavat meidät ja kaikki muut rajoitusalan toimijat rekisteröimään ja tallentamaan tietoa ODINin asiakassuhteiden tarkoituksesta, mistä investoimasi rahat ovat peräisin ja oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Laki velvoittaa meidät myös suorittamaan asiakkaan riskiluokituksen. Luokitus perustuu sijoitettuun summaan, kauppojen määrään ja tiheyteen sekä asiakassuhteen kestoon.

Tiedot tallennetaan yhtiön sisäisessä asiakasrekisterissä olevaan jäsenneltyyn järjestelmään. Katso alla oleva tietoturvaa koskeva kappale.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Voimme kerätä henkilötietoja vain tiettyjä, laillisia tarkoituksia varten, ja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tietoja ei saa luovuttaa muille henkilöille, ellei asiakas ole antanut luovutukseen lupaa tai sille ei ole muuta oikeudellista perustetta.
Tietojen tarkoituksena on täyttää asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset, tarjota hyvää palvelua ja säännöllistä seurantaa sekä viestiä asiakkaan kanssa. Henkilötiedot ovat tärkeitä myös siksi, että niiden avulla pystymme täyttämään laissa säädetyt velvoitteemme ja tehtävämme viranomaisia kohtaan, kuten verotukseen liittyvät raportit.

Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Meillä on velvollisuus korjata tai poistaa asiakkaitamme koskevat tiedot, jos ne ovat puutteellisia, virheellisiä tai tarpeettomia. Asiakassuhdetta koskevien tietojen tietosuojalain mukainen poistamisvelvollisuus voi olla joissakin tapauksissa ajallisesti rajoitettu muun lainsäädännön nojalla.

Henkilötiedot

ODIN ei myy eikä välitä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään vaihda tietoja kolmannen osapuolen kanssa.
ODIN käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Olemme velvollisia pitämään luottamuksellisina toimintamme puitteissa asiakkaasta saamamme tiedot, ellei laeissa tai asetuksissa ole muuta säädetty tai ellemme ole saaneet kirjallista lupaa luottamuksellisten tietojen luovuttamiseksi edelleen.

Nykyisiä asiakkaita koskevat tarkemmat tiedot tallennetuista henkilötiedoista, henkilötietojen käsittelyn perustasta ja tarkoituksesta löytyy kohdasta Oma profiili ODIN Onlinessa.

Asiakaskannan tietoturva

Asiakastiedot säilytetään ODIN Forvaltning AS:n sisäisessä tietokannassa, johon pääsy ja jonka muuttaminen, hävittäminen tai levittäminen ilman lupaa on estetty. Tarkastamme jatkuvasti, kenellä työntekijöistämme on oikeutettu pääsy tietokantaamme, ja pyrimme noudattamaan hyviä hallinnollisia ja teknisiä menettelyjä tietojen suojaamiseksi.
Yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet sekä tallentamisen tarkoituksesta löydät ODIN Onlinesta kohdasta Oma profiili.

Turvallinen viestintä

Henkilötietojen käsittelyä koskevan lain mukaan meidän on huolehdittava asiakasviestintämme turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa, että henkilötunnusta ja jäljennöstä henkilöllisyystodistuksesta ei enää saa lähettää salaamattomana sähköpostiviestinä.

Oletko jo asiakas?

Silloin olet jo todistanut henkilöllisyytesi ja voit käyttää ODIN Onlinea (verkkoratkaisuamme). Kirjaudu sisään pankkitunnuksillasi tai käytä lomakkeita osoitteessa odin.fi . Lomakkeet tulee lähettää tietosuojan vuoksi postitse tai faksilla.
Suosittelemme kuitenkin sen sijaan verkkojärjestelmän käyttöä.

Etkö ole vielä asiakas?

Jos et ole vielä asiakas, kirjaudu verkkojärjestelmäämme rahastojen käsittelemiseksi turvallisesti. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelun puhelinnumeroon 09 4735 5100, tai “Ota yhteyttä”-lomakkeen kautta, joka on sivuilla odin.fi.

Tiedot ja niihin tutustuminen

Asiakkaana sinulla on oikeus tutustua yhtiön soveltamiin henkilötietojen käsittelyrutiineihin ja saada tietoa siitä, mitä tietoja sinusta on rekisteröity ja tallennettu. Sinulla on oikeus vaatia, että virheelliset tai tarpeettomat tiedot korjataan tai poistetaan. Sinulla on myös oikeus pyytää nähtäväksi tiedot siitä, mihin toimenpiteisiin yhtiö ryhtyy asiakastietojen oikean käsittelyn varmistamiseksi.

Henkilötiedot päivitetään säännöllisesti väestörekisteritietojen perusteella.