Tietosuojalausunto

Työskentelemme jatkuvasti tietosuojakysymysten parissa

Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. ODIN Forvaltning AS (jäljempänä ODIN) vastaa kaikesta sivustojen sisällöstä www.odinfond.no ja blogg.odinfond.no sivustoilla ja henkilötietojen käsittelystä tietosuojalain mukaisesti.

Tässä tietosuojalausunnossa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi, myös miten keräämme tietoja sinusta, miten käytämme näitä tietoja ja miten huomioimme yksityisyytesi suojaamisen.

 • Henkilötiedot voivat olla mitä tahansa tietoa, joka on yhdistettävissä joko suoraan tai välillisesti johonkin yksityiseen henkilöön. Käsittelemämme henkilötiedot saamme pääasiassa sinulta. Joissain tapauksissa saamme henkilötietoja myös muilta, kuten pankiltasi ja julkisista tietokannoista (kuten Väestörekisteristä tai Brønnøysundin rekisterikeskuksesta).

  Kaikki sinua koskevat tiedot tallennetaan yhtiön sisäiseen asiakasrekisteriin rakennettuun järjestelmään.

  Alta voit lukea lisää siitä mitä henkilötietoja käsittelemme:

  Identifiointitiedot

  Tiedot henkilöllisyydestäsi, kuten nimesi, kansallinen henkilötunnuksesi, kansalaisuutesi, syntymämaasi ja henkilötodistuksesi (mukaan lukien valokuva). Saamme nämä tiedot suoraan sinulta. Esimerkiksi ostoprosessin yhteydessä yhden tai useamman rahastomme ollessa kysymyksessä tai kirjautumalla julkisiin rekistereihin, kuten  Väestörekisteriin.

  Yhteystiedot

  Yhteystiedot ovat tietoja, joiden avulla voimme olla yhteydessä sinuun. Näitä ovat osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Saamme nämä tiedot suoraan sinulta tai kirjautumalla  julkisiin rekistereihin.

  Liiketoimintatiedot

  Tietoja asiakassuhteeseesi liittyvistä liiketoimista, kuten maksusummasta ja maksuajankohdasta. Nämä tiedot syntyvät toimintasi ja palvelujemme käytön kautta.

  Tilitiedot

  Tiedot tilistäsi, jonne rahastovarasi on sijoitettu, mukaan lukien omistusosuuksia ja rahastosalkkuasi koskevat tiedot. Käsittelemme myös tietoja pankkitileistä, joita on käytetty maksuliikenteessä, sekä tietoja tilien omistussuhteista. Pyydämme nämä tiedot suoraan sinulta ja tarkistamalla ne tili- ja osoiterekisteristä (KAR).

  Asiakastiedot

  Tiedot, joita saatetaan tarvita asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen tai lopettamiseen. Esimerkiksi koskien viestintäkanavan valintaa, annettuja suostumuksia ja tehtyjä varauksia. Jos otat yhteyttä neuvonantajiimme tai rahastokeskukseemme, tämä rekisteröidään asiakassuhteessasi vapaatekstikentässä, voidaksemme ylläpitää yleiskuvaa yhteydenpidostamme kanssasi.  Tallennamme myös tietoja sähköpostikirjeenvaihdosta, chatista ja muusta viestinnästä, jota meillä on kanssasi.

  Muita henkilöitä koskevaa tietoa

  Tietoa muista henkilöistä, jotka voivat liittyä asiakassuhteeseesi kanssamme, kuten tietoa edunvalvojista ja lahjoittajista.

  Lokit

  Tietoa toiminnastasi sovelluksissamme. Nämä tiedot syntyvät toimintasi ja palvelujemme käytön kautta.

  Web-tiedot

  Tietoa vierailuista verkkosivustoillamme www.odinonline.com,  www.odinfond.no ja kaikilla niihin liittyvillä sivuilla (alaverkot), jota saamme verkkosivustojen evästeiden avulla. Tiedot anonymisoidaan, ellet kirjaudu sisään tai muuten anna henkilöllisyystietojasi verkkosivustolla.

  Evästeet

  Käytämme evästeitä kerätäksemme verkkotietoja verkkosivustoillamme. Voit lukea lisää evästeiden käytöstämme klikkaamalla tästä.

  Kolmansilta osapuolilta keräämämme henkilötiedot

  Sinulta ja Väestörekisteristä kerättyjen henkilötietojen lisäksi keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä, kuten Brønnøysundin rekisterikeskuksesta ja rahanpesu- ja rahoitussopimusmääräysten mukaista asiakasvalvontaa suorittavilta ja rikollista toimintaa ehkäiseviltä viranomaisilta. Lisäksi käsittelemme Norjan viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n ja YK:n, asettamia pakotelistoja sekä rekisteröityjä tietoja muilta kaupallisilta tietopalveluilta, jotka tarjoavat tietoa esimerkiksi todellisista oikeudenomistajista.

 • Henkilötietojen käytön ensisijaisena tarkoituksena on täyttää velvollisuutemme jotka meillä on asiakassuhteessa kanssasi.

  Käytämme kerättyä tietoa myös tilastointiin, joka voi edesauttaa kehittämään kanaviemme käyttäjäkokemusta ja sisältöjä.

  Lisäksi käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  Asiakashallinta

  Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme kanssasi tehdyt sopimukset. Tämä sisältää tilitapahtumien suorittamisen ja kirjaamisen tileilläsi, vastaamisen sinulta tulleisiin pyyntöihin ja muun asiakassuhteen hallinnan.

  Asiakassuhteesi aikana päivitämme osoitteesi säännöllisesti Väestörekisterin tietojen kanssa varmistuaksemme että meillä on sinusta oikeat tiedot. Voit milloin tahansa nähdä, minkä osoitteen olemme rekisteröineet sinulle kirjautumalla osoitteeseen www.odinonline.com.

  Asiakkaan seuranta ja markkinointi

  Käytämme henkilötietojasi asiakassuhteesi ja markkinoinnin seurantaan. Tässä tarkoituksessa käytämme tunnistetietoja, yhteystietoja ja tietoja asiakassuhteestasi. Dokumentoimme yhteydenpidon, kuten sähköpostit, chatin, puhelut ja kaikki mahdolliset tapaamiset, joita sinulla on ollut neuvonantajiemme kanssa potentiaalisena asiakas-yhteytenä. Voit milloin tahansa kieltäytyä kyseisestä kommunikaatiosta ODIN: n kanssa klikkaamalla “Päivitä sähköpostiasetukset”  meiltä vastaanottamissasi sähköposteissa.

  Asiakkaan seuranta ja markkinointi perustuvat lainmukaiseen oikeuteemme antaa sinulle asiaankuuluvaa tietoja asiakkaana.

  Tilastoihin ja analyyseihin käytetty tieto anonymisoidaan aina, kun se on mahdollista. Jos tilastoa tai analyysiä ei voida suorittaa anonymisoituja tietoja käyttämällä, ryhdymme  yksityisyytesi suojaamiseksi erilaisiin toimenpiteisiin peittääksemme tiedot, joita käytämme.

  Asiakkaan todennus verkkopalveluiden avulla

  Käsittelemme online-tietoja tunnistaaksemme tietokoneen tai mobiililaitteen, jota käytät sähköisten verkkopalvelujemme yhteydessä. Tämä perustuu lainmukaiseen oikeuteemme voida varmistua sinusta asiakkaana ja taata turvallisuutesi.

  Tekniset lokit

  IP-osoitteen kaltaiset tunnistetiedot tallennetaan vain teknisiin lokeihin, ja niitä käytetään vain teknisiin tarkoituksiin, kuten teknisten asetusten parantamiseen.

  Henkilötietoja kirjataan seuraavasti:

  • Palomuuri: Aikaleima, lähde ip, lähdeportti, kohde ip ja portti kaikille kävijöille.
  • Erikseen tallennettuina backup- lokeihin, joihin sisältyy varmuuskopiona samat henkilötiedot kuin palomuurilokissa. Säilytetään niin kauan kuin se on palvelun kannalta tarkoituksenmukaista.

  Lokit säilytetään Norjassa ODIN Forvaltning AS:n hallussa. Mikäli epäillään rikollista toimintaa, tätä tietoa voidaan käyttää jatkotutkimusten tai rikosilmoituksen yhteydessä. Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille, ellei näitä pyytävällä henkilöllä ole tuomioistuimen määräystä tästä tai laillista perustetta henkilötietojen luovuttamiseen.

  Käytämme myös evästeitä,/cookies, joista voit lukea lisää täältä.

  Rikollisen toiminnan ehkäiseminen ja havaitseminen

  Käytämme sinua koskevia tietoja estääksemme, paljastaaksemme, selvittääksemme ja käsitelläksemme mahdollisia petoksia tai muita rangaistavia tekoja, jotka ovat kohdistuneet sinuun, muihin asiakkaisiin tai meihin (sisältäen rahanpesuilmoitukset).  Lisäksi toimimme näin estääksemme ja paljastaaksemme kaikki mahdolliset liiketoimet, joiden tuotto on yhteydessä rikolliseen toimintaan tai  yhteydessä terrorismin rahoitukseen. Toimimme näin, koska olemme rahanpesulain mukaan velvollisia tutkimaan ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista sekä suorittamaan kaikkien asiakkaidemme henkilöllisyyden tarkastukset. Meidän on myös ilmoitettava epäilyttävistä tiedoista ja liiketoimista Økokrimille, Norjan poliisin talousrikollisuusosastolle. Tiedot kerätään muilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta, poliisilta ja muilta viranomaisilta ja ne voidaan myös  luovuttaa muille pankeille ja rahoituslaitoksille, poliisille ja muille viranomaisille.

  Puheluiden tallentaminen

  Tallennamme puhelut jotka on käyty rahastokeskuksemme ja varainhoitajiemme kanssa. Ennen puhelun aloittamista saat tästä ilmoituksen. ODIN on arvopaperikauppalain mukaan velvollinen suorittamaan äänitallenteita kaikista sijoituspalveluihimme ja niihin liittyviin palveluihimme liittyvistä keskusteluista.

  Avustavat toimet

  Käytämme evästeitä ja verkkotietoja analysointiin, verkkosivustojemme personointiin ja paremman  asiakaspalvelun tarjoamiseen. Evästeiden avulla voimme helpottaa tietojesi edelleen käsittelyä, tunnistaa sivuille palaavat käyttäjät ja tallentaa yleisiä tilastotietoja siitä, miten palveluitamme käytetään.

  Käytämme Google Analyticsi-työkalua myös verkkosivustojemme liikenneanalyyseihin. Laillinen oikeutemme on parantaa ja kehittää verkkosivustojamme. Voit poistaa Google Analytics:in käytöstä tältä sivulta, Google Analyticsin reservasjon. Voit lukea lisää evästeiden käytöstämme klikkaamalla tästä.

  Kirjaaminen

  Kirjaamme toimintasi “Oma profiili” ja ODIN Online -sivustoille seurataksemme, mitä muutoksia on tehty ja kuka ne on tehnyt. Muutosten kirjaamisen tarkoituksena on havaita mahdolliset turvallisuuteen liittyvät loukkaukset, tai jos järjestelmissä on joku vika.

  Laadunvarmistus ja valitusten käsittely

  ODIN on lain mukaan velvoitettu noudattamaan Finanstilsynetin, Luottovalvontalaitoksen ohjesääntöjä ja suorittamaan laaduntarkastuksia. Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että työntekijämme noudattavat lakeja, sääntöjä ja yhtiön sisäisiä ohjesääntöjä. Tällaisten tarkastusten suorittamiseksi saatamme joissakin tapauksissa joutua käsittelemään henkilötietoja esimerkiksi kuuntelemalla äänitallenteita tai käsittelemällä asiakkaiden valituksia tai muita yhteydenottoja.

  Asiakasvalituksissa tai oikeudellisissa riitakysymyksissä käsittelemme niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tiedusteluun vastaamiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen tai riidan seurannassa.

  Testaaminen

  Kehitämme jatkuvasti sovelluksiamme ja järjestelmiämme optimoidaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja järjestelmiämme. Ennen tärkeiden järjestelmämuutosten lanseeraamista saatamme joutua testivaiheessa käyttämään henkilötietoja varmistaaksemme, että muutosratkaisu toimii toivotulla tavalla. Yleensä tällaisiin tarkoituksiin käytetään anonymisoituja tietoja, mutta joissakin tapauksissa käytämme myös pseudonymisoituja henkilötietoja. Pseudonymisoiduissa tiedoissa olemme korvanneet identiteettitietosi ja yhteystietosi kuvitteellisilla tietopisteillä, mutta säilyttäneet muut tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka suorittavat testauksen, eivät näe, keitä henkilöitä testitiedot koskevat, mutta tietokannan omistajan on periaatteessa mahdollista löytää asianomainen henkilö.

  Oikeus käyttää henkilötietoja testaustarkoituksiin perustuu lainmukaiseen oikeuteemme varmistaa, että järjestelmämme toimivat turvallisesti ja ovat turvallisia käyttäjillemme. Testitiedot tallennetaan erillisille alueille, joille on erittäin rajallinen pääsy.

  IT-hallinto

  IT-järjestelmiemme ja sovelluksiemme toiminta, virheiden haku ja IT-järjestelmiemme hallinta voi tietyissä tapauksissa johtaa henkilötietojen käsittelyyn. Tämä käsittely perustuu lailliseen oikeuteemme ylläpitää tietojärjestelmiämme voidaksemme tarjota sinulle palveluitamme. Lisäksi henkilötietojen poisto, oikaiseminen/korjaaminen ja anonymisointi voi tarvittaessa johtaa henkilötietojen käsittelyyn.

  Kuten laki edellyttää, emme käytä sinua koskevia tietoja mihinkään muihin tarkoitukseen ilmoittamatta tästä sinulle. Voimme kuitenkin käyttää anonymisoituja tietoja, kuten analyysejä ja tilastoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

  Facebook

  Odin on luonut tuotteista ja palveluista informoimista varten Facebook-sivut: https://www.facebook.com/odinfond.

  Jos käyt Facebook-sivuillamme tai pidät niistä, ODIN voi nähdä joitain perustietoja sinusta, kuten nimesi, sukupuolesi, julkaisut, joista olet pitänyt, julkaisut, jotka olet julkaissut sivullamme (tai joissa meidät on merkitty mukaan muihin julkaisuihin) tai viestit, jotka olet lähettänyt meille Facebookissa. Käytämme näitä tietoja vastataksemme tiedusteluihisi. Teemme tämän laillisella oikeudella vastata meille osoitettuihin tiedusteluihin, vrt. tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6 (1) (f).  Emme jaa, tallenna tai käytä henkilötietojasi Facebook-sivuilta mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja voit lopettaa Facebook-sivumme seuraamisen milloin tahansa. Huomio, ettemme turvallisuussyistä voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja Facebookissa, joten jos sinulla on asiakassuhdettasi koskevia kysymyksiä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä rahastokeskukseemme.

  ODIN vastaanottaa tilastotietoja  myös Facebookilta “Page Insights” -nimisen palvelun avulla, jota kutsutaan usein vain nimellä “Insights”. Tämä palvelu antaa meille käsityksen siitä, kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme, mitä viestejä luetaan eniten ja muuta vastaavaa tietoa. Tilastot antavat meille myös tietoa siitä, keitä sivustomme käyttäjät ovat antamalla tietoa käyttäjien sukupuolesta, iästä, maantieteellisestä alueesta jne.m. Kaikki Insights-palvelusta vastaanottamamme tilastot kootaan yhteen ja anonymisoidaan, niin ettemme voi linkittää tietoja yksityisiin henkilöihin. Facebookilla on kuitenkin pääsy tietoihin yksilötasolla työstäessään Insights-palvelulle toimittamiansa tilastoja. Näin ollen EU- tuomioistuimen päätöksen mukaan Facebook ja ODIN ovat yhdessä vastuussa sen varmistamisesta, että sinun yksityisyytesi tietosuojaoikeudet turvataan Insights-palvelun käytön yhteydessä.

  Facebookin ja ODIN:n välisen Insights-palvelun käyttöä koskevan sopimuksen mukaan Facebookilla on ensisijainen vastuu sinun oikeuksiesi turvaamisesta, koska juuri Facebook kerää asiaankuuluvat tiedot ja käsittelee niitä koostettuja tilastoja varten. Facebookin on tästä syystä  tarvittaessa annettava sinulle tarvittavat tiedot käsittelystään, oikeuksistasi ja valitusmahdollisuuksistasi. Lyhyen version siitä, miten tämä on rakennettu, löydät täältä. Lisätietoja koskien Insights:ia ja evästeiden käyttöä saat täältä.

  ODIN käyttää Insights-palvelun kautta saamiamme yhdistettyjä tilastoja laillisen oikeutemme perusteella saada tietää ja ymmärtää ketkä käyttävät Facebook-sivuamme voidaksemme mukauttaa sisältömme vastaavasti ja parantaa palveluitamme, vrt. tietosuoja-asetus (GDPR) artikla 6 (1) (f). Voit lopettaa Facebook-sivujemme seuraamisen tai tykkäämisen milloin tahansa ja/tai poistaa  tietokoneellesi, tabletillesi tai mobiililaitteellesi mahdollisesti tallennetut evästeet (cookies), jos et halua olla osa koostettuja tilastojen data-aineistoa.

  Jos haluat valittaa kävijätietojen käytöstämme, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme (katso lisätietoja odinfond.no/personvern “Yhteystiedot” -kohdassa) taiDatatilsynet:iin, Norjan tietosuojavirastoon.  Huomaa, että Facebookin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä vastaa Irlannin tietosuojavirasto, mutta NorjanTetosuojavirasto, Datatilsynet voi auttaa sinua välittämään valituksesi eteenpäin oikealle viranomaiselle.

 • Emme koskaan luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille, ellei se ole välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen noudattamiseksi, ellet ole antanut tietojen luovutusta koskevan suostumuksen tai tälle on olemassa oikeudellinen peruste,

  Mikäli laki sen sallii, ja vaitiolovelvollisuutemme ei ole esteenä, voimme luovuttaa sinua koskevia tietoja muille pankeille, rahoituslaitoksille ja yhteistyökumppaneille lainmukaisen oikeutemme perusteella osallistua rikollisen toiminnan ehkäisemiseen tai paljastamiseen. Esimerkiksi petosyrityksessä. Tällöin varmistaudumme siitä, että tiedot luovutetaan käytettäväksi vain tässä tietosuojalausunnossa määritettyihin tarkoituksiin.

  Lakisääteinen tietojen luovuttaminen

  Voimme luovuttaa sinua koskevat tiedot viranomaisille ja muille ulkopuolisille, jos lakisääteinen tiedonantovelvollisuus tai julkistamisoikeus sitä edellyttää. Esimerkkeinä tällaisesta tietojen luovuttamisesta on Verohallinnolle, NAV:lle , Norjan Kela, ja poliisille annettavat tiedot.

  Toimittajille ja yhteistyökumppaneille

  Voimme luovuttaa sinua koskevia tietoja toimittajille ja muille yrityksille, jos se on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi ja asiakassuhteesi hallinnoimiseksi kanssamme tai yhteistyökumppanimme kanssa voidaksemme mm- hoitaa turvallisesti liiketoimiamme.

  Nämä ovat tärkeimmät toimittaja- ja yhteistyö- kumppanikategoriamme:

  IT-järjestelmät, hallinto ja ylläpito

  Käytämme eri toimittajia infrastruktuurin, järjestelmän kehittämiseen liittyvien ja teknisten, operatiivisten palvelujen toimittamiseen. Suurimmat toimittajat ovat:

  Genus AS: Osuuksien haltijarekisterin ja asiakasjärjestelmän kehittäminen ja toiminta

  Hubspot Incorporated: Ydinjärjestelmän toiminta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden seurantaan, sähköpostit ja markkinointi.

  Telenor: puhelinjärjestelmä ja ratkaisu puhelujen tallentamiseen ja varastointiin

  Knowit AS: Sisäisten sovellusten ja verkkosivustojen kehittämis- ja toimintapalvelut

  Signicat AS: Sähköiset allekirjoituspalvelut ja digitaalisten objektien arkistointi

  Scrive AS: Digitaalinen, sähköinen allekirjoitusratkaisu

  Käytämme myös muita ulkopuolisia toimittajia liiketoimintaprosesseissa, järjestelmäkehityksessä ja järjestelmän ylläpidossa.

  Markkinointi ja verkkosivustojen analyysit

  Analyysi

  Käytämme Google Analytics-työkalua ja Hotjar:ia analysoidessamme miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme. Tämän perusteella teemme parannuksia ja yritämme tehdä verkkosivustosta parhaan mahdollisen. Kerätyt tiedot kootaan yhteen, eikä ne ole yhteydessä yksittäisiin käyttäjiin. Meidän ei ole mahdollista seurata, kuka kävijä on, mutta meille on kuitenkin esimerkiksi mahdollista nähdä jos sama vierailija vierailee sivustolla kahdesti.

  Google Analytics:iä käytetään vain Google Ads:in yhteydessä mikäli kävijä hyväksyy markkinointievästeet. Muiden kävijöiden yhteydessä käytetään vain analyysitoimintoja.

  Markkinointi

  Mainosalustojamme ovat Facebook, Adform ja Google Ad. Alustoilla esitetään mainoksia ja tallennetaan tilastoja, kuten näyttökertojen määriä ja mainosten klikkauksia, jotta voit saada sinulle soveltuvia markkinointikampanjoita. Tietoja käytetään myös mainosten räätälöintiin tietyille kohderyhmille ja kyselyjen suorittamiseen asiakkaille, jotka ovat olleet ODIN:n verkkosivuilla ja täyttävät tietyt kriteerit. Alustat eivät kerää henkilökohtaista, identifioitavaa tietoa vierailustasi tai mainosten näytöistä.

  Hubspot:ia käytetään työkaluna asiakasdialogissa ja kirjaamistoiminnoissa ODIN:n verkkosivuilla, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Hubspot:iin rekisteröidyt tiedot linkitetään yksittäiseen käyttäjään, niiden käyttäjien osalta, jotka ovat ODIN:n asiakkaita tai jotka ovat rekisteröityneet lomakkeen kautta (esim. postituslistalle, haluavat, että neuvonantaja ottaa yhteyttä, rekisteröityvät webinaariin).

  Käyttäjänä ja asiakkaana voit milloin tahansa kieltäytyä olemasta markkinointityökalumme rekisterissä ja markkinointimainonnan kohteena. Tämä ei kuitenkaan estä sinua katsomasta ODIN:n mainoksia muilla verkkosivustoilla. Nämä mainokset ovat silloin yleisiä, eikä niitä ole mukautettu sinulle.

  Näissä palveluissa käytetään sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä, tutustu evästekatsaukseen.

  Tietojen luovutus ulkomaille

  ODIN käyttää toimittajia, jotka käsittelevät henkilötietoja  meille muun muassa IT-sovellustemme käytön yhteydessä. Erilliset tietojenkäsittelysopimukset säätelevät kaikkia näiden toimittajien kanssa jaettavia henkilötietoja. Toimittajamme eivät saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on koottu.

  Osa palveluntarjoajista toimii EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, kuten Google Analytics ja Hubspot. Tällaisissa tapauksissa yritykset käyttävät mallisopimuslausekkeita (SCC Standard Contractual Clauses). Se tarkoittaa, että yhtiöön sovelletaan sääntöjä, jotka suojaavat tietojasi samaan tapaan edelleen siirtämiseltä ja varastoinnilta kuin jos ne olisivat tallennettuina Euroopassa. Näin varmistetaan, että asiakkaidemme yksityisyys ja tietosuojaoikeudet turvataan hyvin, vrt. GDPR artiklat 45-47.

  Täältä voit lukea lisää henkilötietojen siirrosta ulkomaille ja turvallisuusvaatimuksista [Linkki Datatilsynet:iin]

 • Säilytämme sinua koskevia tietoja vain niin kauan kuin se kyseisessä tietojen kokoamistarkoituksessa on tarpeellista.

  Kun kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteemme sinulle tai viranomaisille on täytetty, poistamme tai anonymisoimme kaikki henkilötiedot.

  Anonymisointi tarkoittaa, että poistamme kaikki tiedot, jotka kohtuullisin menetelmin voidaan yhdistää suoraan tai epäsuorasti johonkin yksityishenkilöön.

  Yleensä säilytämme henkilötietoja näinä ajanjaksoina:

  Identifiointitiedot

  Tietoja henkilöllisyydestäsi säilytetään vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen lopettamisesta rahanpesulain 22 §:n nojalla.

  Yhteystiedot

  Tietoja henkilöllisyydestäsi säilytetään vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen lopettamisesta rahanpesulain 22 §:n nojalla. Tietoja, kuten puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, säilytetään enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä, mutta sinulla on oikeus vaatia, että nämä tiedot poistetaan heti, kun asiakassuhde on päättynyt.

  Liiketoimintatiedot

  Kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti liiketoimia koskevat tiedot ja liiketoimet, jäljennökset sopimusasiakirjoista ja asiakkaiden kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on säilytettävä viisi vuotta.

  Tilitiedot

  Eriteltyjä tilitietoja säilytetään viiden vuoden ajan kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tietoja pankkitilistä ja tilien omistajista säilytetään rahanpesulain 22 §:n nojalla viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun asiakassuhde on lopetettu.

  Puhelujen tallentaminen

  Äänitallenteita neuvonantajien/rahastokeskusten ja varainhoitajien kanssa käydyistä keskusteluista säilytetään arvopaperikauppalain mukaisesti vähintään viiden vuoden ajan.

  Muita henkilöitä koskevia tietoja

  Tietoja muista asiakassuhteeseesi liittyvistä henkilöistä, kuten edunvalvojasta ja lahjoittajista, säilytetään rahanpesulain  22 §:n mukaisesti viisi vuotta kaupantekopäivästä tai luovutussuhteen lopettamisesta.

  Rikollisen toiminnan ehkäiseminen

  Rikosten ehkäisemisen ja paljastamisen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen rahanpesulain 22 §:n mukaisesti. Rikosepäilyihin liittyvissä avoimissa jutuissa tietoja säilytetään, kunnes asian käsittely on saatu päätökseen sisäisesti ja asianomaisten viranomaisten (esimerkiksi Økokrim:in) kanssa.

  Petos

  Petoksiin ja väärinkäytöksiin liittyviä tietoja säilytetään kymmenen vuotta.

  Markkinointitieto

  Markkinoinnin ja mainonnan yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun olet kieltäytynyt vastaanottamasta lisämateriaalia, ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Jos kieltäydyt vastaanottamasta markkinointimateriaalia, poistamme markkinointitiedot ja asiakasprofiilit välittömästi.

  Muut tiedot ja muu asiakaskommunikaatio säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Sinulla on myös oikeus vaatia, että nämä tiedot poistetaan heti asiakassuhteen päätyttyä. Kokemuksemme on kuitenkin se, että asiakkaat palaavat usein takaisin ja tiedustelevat asiakassuhteestaan lähivuosien aikana asiakassuhteen päätyttyä.

 • Oikeus tutustua sinua koskeviin tietoihin

  Sinulla on oikeus saada yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä  sinua koskevia tietoja käsittelemme. Nämä tiedot löydät “Oma profiili” -alta kirjautumalla osoitteeseen ODIN Online

  Sinulla on myös oikeus saada kopio tiedoista, joita meillä on sinusta.

  Huomaathan, että tietoihin pääsyoikeus ei anna sinulle oikeutta saada tietoja muista kuin itsestäsi. Jos pyydät tietoja, jotka sisältävät myös muita koskevia tietoja, muokkaamme muiden nimet ja henkilötiedot pois. Emme myöskään anna pääsyä liikesalaisuuksiin tai asiakirjoihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan sisäiseen valmistelutyöhön.

  Oikeus oikaisuvaatimukseen

  Tämä tarkoittaa, että päivitämme sinua koskevat tiedot ja korjaamme mahdolliset virheelliset tiedot. Haluamme käsitellä vain oikeita ja ajan tasalla olevia tietoja, joten ota meihin yhteyttä, jos huomaat, että sinua koskevat tietomme ovat virheellisiä.

  Oikeus vaatia tietojen poistamista

  Voit vaatia meitä poistamaan sinua koskevat tiedot, joita meidän ei enää ole perusteltua säilyttää. Kuten edellä on kuvattu, säilytämme tietojasi niin kauan kuin olet asiakkaamme. Tiedot poistetaan automaattisesti, kun meillä ei enää ole velvoitteita kanssasi solmitun sopimuksen tai muiden määräysten osalta. Huomioi, että et voi vaatia meitä poistamaan tietoja, joita meidän on lain tai voimassa olevien määräysten  mukaan säilytettävä, esimerkiksi rahanpesulain tai kirjanpitolain nojalla.

  Oikeus vastalauseen esittämiseen

  Sinulla on oikeus vaatia, ettemme enää käytä sinua koskevia tietoja, ja vaatimuksesi perustuu lainmukaiseen oikeuteen, ellei meidän meidän lainmukainen oikeutemme tässä suhteessa paina enemmän.  Tämän säädöksen nojalla sinulla on myös oikeus vastustaa suoramarkkinointia, jossa myös noudatetaan markkinointilakia. Tätä voit hallita helposti itse ODIN online:n “Oma profiili” -linkin kautta tai napsauttamalla “Päivitä sähköpostiasetuksesi” meiltä vastaanottamissasi sähköposteissa.

  Oikeus rajoitettuun käsittelyyn

  Tämä tarkoittaa sitä, että rajoitamme sinua koskevien tietojen käsittelyä sinä aikana kun valitustasi käsitellään.

  Miten voit käyttää oikeuksiasi

  Jos haluat käyttää oikeuksiasi edellä kuvatulla tavalla, voit käyttää yhteydenottolomakettamme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen innsyn@odinfond.no. Huomioi, että sähköpostia pidetään ei-suojattuna kanavana, joten suosittelemme, ettet lähetä meille luottamuksellisia tietoja sähköpostitse. Tästä syystä suosittelemme, että käytät yhteydenottolomakettamme, kun olet kirjautuneena ODIN Online:en, koska lomake on krypteerattu ja tietosuojattu, turvallinen tapa kommunikoida kanssamme. Saat meiltä vastauksen mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa. Jos arvioimme että kysymyksen käsittelyaika on pidempi kuin 30 päivää, kerromme siitä sinulle.

  Jos olet antanut meille henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä tai muuttamalla suostumustasi ODIN Online:n “Profiilini” -asetuksessa.

  Jos arvioit, että rikomme tietosuojamääräyksiä tai et ole tyytyväinen yhteydenottosi käsittelyyn, voit tehdä tästä valituksen Datatilsynet:lle. Suosittelemme, että otat meihin ensin yhteyttä, jotta voimme antaa vastineemme ja selventää mahdollisia väärinkäsityksiä.

  Datatilsynet:in  kotisivuilta voit lukea lisää vaatimuksista koskien henkilötietojen käsittelyä.

 • Joissakin tapauksissa olemme riippuvaisia suostumuksestasi voidaksemme käsitellä henkilötietojasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ODIN Online:n “My profile” -sta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Jos olet antanut suostumuksesi chat-keskustelun tallentamiseen kanssamme, voit helposti peruuttaa sen katkaisemalla markkinointievästeiden vastaanoton täältä.

  Jos et enää halua saada meiltä uutiskirjeitä, voit klikata meiltä vastaanottamissasi sähköposteissa linkkiä “Päivitä sähköpostiasetuksesi”.

 • Suojaamatonta sähköpostia ei pidetä turvallisena tietoliikennekanavana. Norjalaiset pankit ja rahoituslaitokset eivät koskaan pyydä sinua antamaan henkilökohtaisia tietoja, salasanoja tai tilitietoja suojaamattoman sähköpostin kautta.

  Ota yhteyttä, jos jokin vaikuttaa epänormaalilta

  • Ota meihin välittömästi yhteyttä, jos näet sisään kirjautumissivulla jotain poikkeavaa tai saat meiltä epäilyttävältä tuntuvan tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
  • Jos havaitset tilitapahtumia, joita et tunnista, ota meihin yhteyttä

  Scrive

  ODIN käyttää Scrive:ä sähköisissä täyttölomakkeissa, kuten asiakkuuden avaamisen ja osuuksien myynnin ja oston yhteydessä.  Sinua voidaan pyytää täyttämään henkilötiedot, kuten nimesi, kansallinen henkilöllisyytesi ja sosiaaliturvatunnuksesi sekä pankkitilisi numero, riippuen siitä minkä lomakkeen haluat täyttää. ODIN lähettää lomakkeet pyynnöstä, ja ne ovat henkilökohtaisia. Tällaisen lomakkeen lähettämisen yhteydessä saat  noreply@scrive.com:lta sähköpostiviestin, jossa on linkki henkilökohtaiseen lomakkeeseesi. Jos olet saanut sähköpostia tästä osoitteesta etkä ole viime aikoina ollut yhteydessä ODIN:iin, ota meihin yhteyttä välittömästi.

  Ajattele ennen kuin klikkaat

  Arkaluonteisia tietoja, kuten kansallista henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa ei pitäisi koskaan välittää

  • tietosuojaamattomalla sähköpostiviestillä
  • tietosuojaamattomilla nettisivuilla

  Tämä pätee, vaikka sinua kehotettaisikin tekemään niin. Ole varovainen, jos luottamuksellisia tietoja pyytävät ikkunat tai valintaikkunat tulevat yllättäen näkyviin.

  Ole varovainen vieraillessasi verkkosivustoilla, jotka käsittelevät arkaluontoisia tietoja tai vaativat henkilökohtaista kirjautumista. Sen sijaan, että klikkaat linkkiä, jonka joku on lähettänyt sinulle, käytä henkilökohtaisia kirjanmerkkejä tai kirjoita osoite itse osoiteriville. Linkit voidaan naamioida näyttämään tutuilta ja vaarattomilta, mutta ne voivat viedä sinut ei-toivotuille verkkosivustoille.

  Lisätietoa verkkoturvallisuudesta löydät täältä

  1. Lisätietoja ja neuvoja internetin turvallisesta käytöstä löytyy osoitteestanettvett.no
  2. Lisätietoja ID-varkauksien,henkilöllisyysvarkauksien estämisestä löydät osoitteesta no/id-tyveri/
  3. Osoitteessa nolöydät tietoa siitä kuinka voit poistaa tietosi eri ohjelmista ja sovelluksista.
 • Kun vierailet verkkosivustollamme, evästeet (cookies) tallennetaan laitteellesi. Hyväksyt joitakin evästeitä sallimalla ne selaimessasi, kun taas muut evästeet vaativat sinun suostumuksesi. Voit milloin tahansa säätää ohjauspaneelimme tai selaimesi asetusten kautta mitä evästeitä voi käyttää.

  Voit lukea lisää evästeiden käytöstä evästelausunnostamme.