Historia, visio ja arvot

ODIN on yksi Norjan johtavista osakerahastoja hallinnoivista rahastoyhtiöistä, ja tavoitteenamme on säilyttää tämä asema myös jatkossa. Pitkän historiamme ja vankan tietämyksemme turvin luomme lisäarvoa tulevaisuuteen sekä sinulle asiakkaana, omille työntekijöillemme että omistajillemme. Seuraavassa kerromme historiastamme, visiostamme ja arvoistamme.

Historia

ODIN Forvaltning AS yksi Norjan johtavista osakerahastoja hallinnoivista rahastoyhtiöistä. ODIN Forvaltning AS on norjalaisen SpareBank 1 Gruppen AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö. ODIN Forvaltningilla on nykyään toimistot Oslossa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Helsingissä. Osakerahastoillemme on myönnetty toimilupa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Hollannissa. Korko- ja yhdistelmärahastojamme markkinoidaan Norjassa, jossa ne myös toimivat.

ODIN perustettiin vuonna 1990, jolloin sen nimenä oli Independent Fund Management. Yhtiön tavoitteena oli tarjota osakerahastojen salkunhoitoa eri Pohjoismaissa. Yhtiön perustajat, ruotsalainen Peter Edwall ja norjalainen Petter Goldenheim, näkivät markkinoilla piilevän mahdollisuuksia erilaiseen pitkäjänteiseen arvoperusteiseen salkunhoitoon. Indekseistä riippumaton ja arvoperusteinen sijoitusfilosofia loi pohjan liiketoimintaidealle, joka määrittelee myös nykyään investointiemme suunnan.

Lue lisää ODINin sijoitusfilosofiasta täällä

Pohjoismainen yhteenkuuluvuus

Muutimme vuonna 1992 yrityksen nimen pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden korostamiseksi. Uudeksi nimeksi tuli ODIN Forvaltning AS. Logomme muodostuu muinaisjumala Odinin silmästä, joka ympäröi Odinin kahdeksanjalkaista hevosta, Sleipneria.

Logomme ja nimemme vaalivat vahvaa pohjoismaista kulttuuriperintöä, josta olemme ylpeitä. Se luo pohjan kaikelle, mitä teemme, ja tavalle, jolla sen teemme. Teemme parhaamme, jotta sinä osuudenomistajana voit kokea olevasi hyvin valmistautunut kohtaamaan tulevaisuuden. Tavoitteenamme on luoda lisätuottoa tulevaisuuteen.

Visiomme ja arvomme

Visiomme on, että ODIN luo arvoa tulevaisuuteen. Lisäarvon tuottaminen on tavoite, jonka pyrimme saavuttamaan organisaatiomme kaikilla tasoilla.

  • Luomme arvoa osuudenomistajillemme asiantuntevan salkunhoidon ja neuvonnan avulla.
  • Luomme arvoa työntekijöillemme antamalla heille tehtäviä, jotka kehittävät heitä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.
  • Luomme arvoa omistajillemme hyvillä tuloksilla.

Arvomme ovat väline, joka tukee ja edistää visiotamme. Neljällä positiivisella sanalla on keskeinen vaikutus meihin ODINissa työskenteleviin henkilöihin. Ne ovat tärkeitä varsinkin yhtiön identiteetin ja merkkituotteen rakentamisessa.

  • Arvoa tuottava – Tämä tarkoittaa, että pitkän aikavälin tuotto on hyvä.
  • Osaava – Tämä tarkoittaa, että meillä on oltava vankka tietämys ja korkea laatu organisaation kaikilla tasoilla.
  • Asiakaslähtöinen – Tämä tarkoittaa, että meidän on ymmärrettävä ja tyydytettävä asiakkaiden tarpeet.
  • Sitoutunut – Tämä tarkoittaa, että meidän on pyrittävä yhteiseen tavoitteeseen sekä tarjottava asiakkaiden odotuksia vastaavaa palvelua.