Tiedot kestävästä kehityksestä

Kestävään kehitykseen liittyvä riski vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden arvonmuodostukseen, joten kestävyyteen liittyvät arviot ovat keskeinen osa kaikkia sijoituspäätöksiä.

Rahasto ottaa kunkin yrityksen arvioinnissa huomioon ympäristönsuojelun ja yhteiskuntavastuun kantamisen. Myös omistajaohjauksen arvioinnille annetaan analyyseissämme suuri painoarvo.

Olemme aktiivisia omistajia. Pyrimme ohjaamaan yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen huomioon. Uskomme, että tämä auttaa meitä valitsemaan hyviä yrityksiä, joilta odotamme hyvää riskikorjattua tuottoa ajan myötä. Siksi käytämme aikaa yritysten analysointiin ennen sijoituspäätöksiä. Jättäydymme pois yrityksistä, jotka eivät täytä yhteiskuntavastuun kantamiselle asettamiamme vaatimuksia.