Myrskyisä vuosi markkinoilla – Sijoitusjohtajan mietteitä

Tässä artikkelissa ODINin sijoitusjohtaja kertoo mietteistään menneestä vuodesta ja markkinanäkemyksestään. Lisäksi hän kertoo mielipiteensä tulevasta sijoitusilmapiiristä ja tavasta, jolla ODIN reagoi siihen.

Vuosi 2018 on ollut monin tavoin poikkeuksellinen maailman kaikilla sekä osake- että luottomarkkinoilla. Makrotalouden heikkenemisen ja kauppasotien ajankohtaisuus on luonut paljon epävarmuutta talouden laskusuhdanteen todellisesta alkamisajankohdasta. Tämä on saanut maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden tuoton jäämään negatiiviseksi vuonna 2018. Sama koskee myös osakerahastoamme. Vain yhden kymmenestä osakerahastostamme, ODIN Kiinteistön, tuotto muodostui vuonna 2018 positiiviseksi. ODIN Kiinteistö ja ODIN Emerging Markets onnistuivat lisäksi saavuttamaan lisätuottoa. Viisi rahastoamme, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Finland, ODIN USA ja ODIN Global, tuottivat suurin piirtein vertailuindeksiään vastaavasti. Osakerahastoista ODIN Norden, ODIN Europa ja ODIN Energi menestyivät vuonna 2018 huomattavasti vertailuindeksiään huonommin.

Uskottavuus ja kaukokatseisuus

Myrskyisinä aikoina, jotka ovat jatkuneet lokakuusta lähtien, pyrimme olemaan lähtemättä mukaan markkinoiden negatiivisiin mielialoihin. Sen sijaan käytämme paljon aikaa analysointiin ja sen selvittämiseen, mitkä yhtiöt ja osakekurssit voivat tarjota lähivuosina hyviä sijoitusmahdollisuuksia. ODINin on ajan mittaan menestyttävä indeksiä paremmin, joten meidän on poikettava indeksistä. Olemme kaukokatseinen, aktiivinen sijoittaja, jonka salkuissa on vähän yhtiöitä sijoitusideoittemme maksimoimiseksi. Tiedämme, että yhtiöiden arvonmuodostus vie aikaa, ja siksi meidän on tärkeää löytää yhtiöt, joilla on pitkällä aikavälillä hyvät mahdollisuudet sen sijaan, että suosisimme lyhyellä aikavälillä hyviä lukuja tarjoavia yhtiöitä.

Rahastojemme tavoite on yksinkertainen. Työkalujemme ja kokemusperustamme avulla luomme hyvää, riskeihin mukautettua tuottoa osuudenomistajillemme. Haluamme sijoittaa yhtiöihin, joilla on näyttöä menestyksestä, joiden tuleva kilpailuasema on vahva ja joita voimme ostaa houkuttelevaan hintaan. Tämä on toimintamme ydin ja perusfilosofiamme, jota noudatamme joka päivä. Kutsumme sitä ODIN-malliksi.

On vaativa tehtävä päättää, pystyykö yhtiö pitkällä aikavälillä säilyttämään kilpailuetunsa vai ei. Käytämme suurimman osan ajastamme etsimällä kaupallisesti ja kulttuurisesti hyviä sekä taloudellisesti vakaita yhtiöitä, jotka luovat vuosi vuodelta lisäarvoa osakkailleen. Hyvissä yhtiöissä näet aika työskentelee hyväksesi. Jos yhtiön peruskehitys on ajan mittaan vahva, tuloskehitys määrää pitkällä aikavälillä osakkeen kurssikehityksen pääomamarkkinoilla. Vuonna 2018 olemme siksi palkanneet useita sisäisiä analyytikkoja vahvistamaan toimintaamme markkinoiden hiomattomien timanttien etsinnässä. Olemme lisäksi nimittäneet neuvoa-antavan toimikunnan, joka pitkän kokemuksensa ja erikoisosaamisensa avulla auttaa meitä tekemään entistä parempia pitkän aikavälin päätöksiä asiakkaittemme eduksi. Kaikki tämä on sopusoinnussa kaukokatseisuusfilosofiamme kanssa.

Kun perusarvot eivät päde

Arvioidessamme nyt mennyttä vuotta, mitä kiinnostaa eniten rahastoissamme olevien yhtiöiden peruskehitys. Vuonna 2018 peruskehityksen ja osakekurssien kehityksen välillä on ollut valtavia eroja. Tätä tapahtuu silloin tällöin, kun markkinat keskittyvät enemmän makrotalouden heikkouteen ja tulevaisuudennäkymiin. Silloin tämä ajatustapa jättää varjoonsa yhtiöiden peruskehityksen ja niiden omat odotukset tulevasta, mikä on ollut vuonna 2018 aiempia vuosia yleisempää. Käsityksemme mukaan kuitenkin pitkällä aikavälillä yhtiön peruskehityksen ja osakekurssin välillä on edelleenkin selkeä yhteys. Vuonna 2018 emme ole kuitenkaan hyötyneet tästä, ja monien salkkuyhtiöistämme hinnoittelu markkinoilla on laskenut.

Syy tähän johtuu useasta eri tekijästä. Osa selittyy sillä, että keskuspankeilla on ollut finanssikriisin jälkeen ratkaiseva rooli. Ne ovat vakauttaneet talouksia ja rahoitusmarkkinoita. Osakemarkkinoita on siksi hyödyttänyt kaksi selkeää trendiä: Reaalivarallisuuden inflaatio mittavien määrällisten elvytystoimien vuoksi ja globaalin teknologiasektorin vahva tuloskasvu. Molemmat trendit alkoivat heiketä vuoden 2018 jälkipuoliskolla ja kaikesta päätellen se jatkuu myös vuoden 2019 aikana. Lisäksi populismin lisääntyminen ja politiikan muutokset ovat kasvattaneet maailmanlaajuisen kauppasodan riskiä ja samalla heikentäneet kasvunäkymiä.

Kun tarkastelemme yksittäisten yhtiöiden nykyisiä hinnoittelutasoja ottaen huomioon hyvät suorat tuotot, pidämme hyvin todennäköisenä, että raha edelleen löytää tiensä osakemarkkinoille. Aktiivisella rahastonhoitajalla, jolla on tehtävä ja valtuudet löytää parhaat yhtiöt, jotka ovat lisäksi houkuttelevasti hinnoiteltuja, on tulevina vuosina hyvät mahdollisuudet luoda indeksiä parempaa tuottoa. Olemme nähneet esimerkkejä siitä, että keskittyminen indeksiin ottamatta huomioon hintaa tai laatua, on vuonna 2018 epäonnistunut täysin. Globaalin teknologiasektorin lasku vuoden lopussa, liiallinen optimismi Norjan öljypalvelusektorista kesän aikana, Ruotsin erittäin kalliit teollisuusyhtiöt ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Tanskan laatuyhtiöt, joiden hinnoittelukertoimet olivat korkeat, ovat kaikki esimerkkejä tästä. Viimeksi viime viikon lopulla saimme kaikki todistaa Applen romahdusta, vaikka yhtiö oli vuoden alussa markkina-arvoltaan maailman suurin yhtiö. Globaalien indeksirahastojen omistajille tämä oli suurin yksittäiseen yhtiöön liittyvä riski, jonka suuruus oli runsaat kaksi prosenttia.

Yksittäisillä markkinoilla laskusuhdanne on jo hinnoiteltuna päivän osakekursseihin. Hyvät yhtiöt, joita pyrimme päivittäin löytämään, menestyvät useimmiten muita paremmin laskusuhdanteessa ja selviytyvät niistä tavallisesti vahvimpina. Tehtävämme on sijoittaa näihin laatuyhtiöihin asiakkaittemme puolesta. Noudattamalla johdonmukaista filosofiaa ja aktiivista omistamista meillä on mahdollisuudet jatkaa tätä myös tulevaisuudessa.

Jatkuva kehitys

Pyrimme jatkuvasti parantamaan varainhoitoamme ja kehittämään tuotteitamme asiakkaittemme parhaaksi. Viimeaikaisen heikon kehityssuuntauksen kääntämiseksi ODIN Nordenissa tulemme tekemään joitakin muutoksia. Kasvatamme rahaston yhtiöiden määrää hieman, 25-35 yhtiöstä 30-40 yhtiöön. Lisäksi rahastosta tukee keskittynyt All Cap -rahasto muiden rahastojemme tapaan. Haluamme myös entistä enemmän hyödyntää hyvää historiaamme pienten ja keskisuurten yhtiöiden maakohtaisissa rahastoissa. Vastuunjaon selkeyttämiseksi rahastossa allekirjoittanut jatkaa vastuullisena salkunhoitajana ja Truls Haugenista tulee rahaston salkunhoitaja. Team Norden, mukaan lukien analyytikkomme, tukee tavoitetta ODIN Nordenin viimeiset kaksi vuotta jatkuneen negatiivisen tuottosuuntauksen kääntämiseksi.

Toivotan kaikille hyvää sijoitusvuotta!

Kirjoittanut

Sijoitusjohtaja
Vegard on vastannut ODIN Sverige rahastosta joulukuusta 2013 ja ODIN Norden-rahaston salkunhoidosta heinäkuusta 2014.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.