Nousu jatkuu, mutta OPEC-kokouksen edellä pidetään hengähdystaukoa

Öljy- ja hiilivetyalan osakkeiden hinnannousu jatkui toukokuuhun asti, mutta koki pienen korjausliikkeen Saudi-Arabian ja Venäjän annettua signaaleja OPECin tuotannonleikkausten osittaisesta lieventämisestä. Seuraava OPECin kokous on 22.6.

Öljymarkkinoiden tasapaino on parantunut huomattavasti viimeksi kuluneen vuoden aikana, mikä johtuu pääasiassa vahvasta kansainvälisestä kysynnästä, globaalien öljyvarastojen pienenemisestä, pitäneistä OPECin tuotannonleikkauksista, yhdysvaltalaisten liuskeöljy-yhtiöiden parantuneesta kurinalaisuudesta ja varsinkin viime kuukausina geopoliittisista tapahtumista.

Jatkuvasti supistuva tuotanto Venezuelasta ja presidentti Trumpin uudet Iranin vastaiset sanktiot supistavat öljyn tarjontaa ja lisäävät hyvin korkean öljyn hinnan riskiä aikana, jolloin myös offshore-investointien puute kiristää markkinoita. OPECin ja varsinkaan Saudi-Arabian ja Venäjän etujen mukaista ei ole, että öljyn hinta syöksyisi korkeuksiin, mikä aiheuttaisi negatiivisia seurannaisvaikutuksia makrotaloudessa ja heikentäisi kysyntää. OPECin tuotannonleikkausten tarkoituksena oli markkinoiden tasapainottaminen ja maailman öljyvarastojen purkaminen viiden vuoden keskiarvojen tasolle. Kumpikin tavoite on nyt saavutettu, ja markkinat tarvitsevat ehdottomasti lisää öljyä OPEC-maista.

Markkinat spekuloivat OPECin tuotannon lisäyksistä suuruusluokassa 0,3-1 miljoonaa tynnyriä päivässä. Vertailun vuoksi on Venezuelan tuotanto laskenut viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 0,6 miljoonalla tynnyrillä päivää kohti, Iraniin kohdistuvat sanktiot voivat poistaa 0,3-1 miljoonaa tynnyriä päivää kohti, ja samalla globaali kysyntä kasvaa lähes 1,5 miljoonaa tynnyriä päivää kohti.

Uskomme öljymarkkinoiden pysyvän kireinä, vaikka OPEC lievittäisi tuotannon leikkauksiaan tai poistaisi ne. Vuodesta 2019 eteenpäin offshore-investointien puuttumisen vaikutukset alkavat vaikuttaa kokonaisuudessaan, ja vuodesta 2020 muuttuneet merenkulun polttoaineita koskevat säännökset tulevat voimaan. Geopoliittiset tapahtumat vaikuttavat edelleen huomattavasti hintoihin kireillä markkinoilla, joilla varakapasiteettia on vähän. Saudi-Arabiaa lukuun ottamatta vain harvalla maalla on potentiaalia kasvattaa tuotantoaan lyhyellä varoitusajalla.

Öljyn lyhyet futuurihinnat ovat viime viikolla laskeneet, kun taas pitemmät futuurit ovat nousseet. Markkinat odottavat markkinoiden kireyden jatkuvan lähivuosina.

Osakkeiden tarkastelua

Suuret integroidut öljy-yhtiöt ovat monien vuosien aikana virtaviivaistaneet toimintaansa ja supistaneet dramaattisesti kustannuksiaan. Ne toimivat globaalisti koko arvoketjussa ja niillä on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä alueellisista hintaeroista sekä monentyyppisistä öljytuotteista, varsinkin kaasusta. Kaasun kysyntä lisääntyy voimakkaasti, varsinkin ympäristönäkökohtien vuoksi hiilen korvaavana tuotteena, ja hinta sen vaihtelee voimakkaasti alueittain. Kun öljyn hinta nousee samalla, yhtiöiden kassavirta kasvaa jyrkästi.

Kasvanut öljyntuottajien vapaa kassavirta lisää halua ja kykyä investoida uusiin tuotteisiin, mitä huomaamme jo tapahtuvan päivittäin. Ensi vaiheessa se lisää kysyntää öljypalvelualan yrityksissä, ja seuraavaksi nousevat niiden päivätaksat/hinnat ja asteittain myös kannattavuus ja kassavirta.

ODIN Energi -rahastosta yli 70 prosenttia on sijoitettuna öljy-, kaasu- ja öljypalvelualan yrityksiin.

Uskomme öljyyn liittyvien osakkeiden hinnan korjausliikkeen olevan hyvä peruste lisätä niiden osuutta ennen seuraavaa nousukautta, joka on jo hyvällä alulla.

 

 

Kirjoittanut

Vanhempi salkunhoitaja
Lars Mohagen on vastaava salkunhoitaja ja hän on aiemmin työskennellyt sijoittajana, osakevälittäjänä ja analyytikkona.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.