Pessimistejä, optimisteja vai realisteja?

Maailman ihmiset voidaan jakaa optimisteihin, jotka hakevat positiivisia muutoksia ja mahdollisuuksia, ja pessimisteihin, joiden mukaan asiat olivat ennen paremmin ja jotka keskittyvät maailmassa tapahtuviin negatiivisiin muutoksiin.

Joidenkin mielestä on ehkä myös niitä, jotka sijoittuvat näiden välille olemalla”realisteja”, jotka näkevät asiat niin kuin ne ovat, jotka eivät ole optimisteja eivätkä pessimistejä, vaan pohtivat ongelmia ja ratkaisuja tosiasioiden pohjalta.

Nyt, kun meitä uhkaa mahdollinen perustavanlaatuinen muutos, joka voi poistaa hyvän elämän perusedellytykset suurelta osalta maapallon väestöä, on syytä kysyä, ovatko optimistit, pessimistit vai realistit parhaiten varustautuneet tämän uhan varalta. Ihmisen aiheuttamien ilmastonmuutosten seuraukset edellyttävät poliittisen tason toimia, jokaisen meistä toimia, toimia elinkeinoelämältä ja instituutioilta, joilla on resursseja, osaamista ja vaikutusvaltaa johtaa maailmaa uuteen ja kestävämpään suuntaan.

Useimmat meistä eivät halua kuunnella ilmastopessimistejä, jotka muistuttavat meitä joka hetki, että olemme vuosikymmenien ajan eläneet kestämättömällä tavalla, joka on jokaisen poltetun öljytynnyrillisen myötä ryöstänyt lastenlapsiltamme turvallisen tulevaisuuden. Kuuntelemaan kykeni lapsi, 16-vuotias tyttö, ja kyllä, häntä voi halutessaan kutsua ilmastopessimistiksi, saadakseen maailman heräämään todellisuuteen ja ottamaan vastaan ilmastopessimistien sanoman. Greta Thunberg saa nyt luovuttaa viestikapulan optimisteille. Heille, jotka näkevät ratkaisuja ja jotka haluavat tehdä vaikeita päätöksiä, koska he uskovat parempaan tulevaisuuteen, jossa pystymme hidastamaan päästöjä uuden teknologian ja elämäntapamuutosten avulla. Tarvitsemme myös annoksen realismia priorisoimalla toimenpiteitä, jotka on eniten toteuttamiskelpoisia ja joilla on suurin positiivinen vaikutus, emme symbolisia eleitä, jotka antavat vain hyvän omantunnon mutta joilla ei ole minkäänlaista todellista vaikutusta.

Vaikka ilmastokriisi on laajuudeltaan ennennäkemätön, sillä on yhtäläisyyksiä monien pienten ja suurten ongelmien kanssa, jotka olemme onnistuneet kautta historian ratkaisemaan. Kapitalismin tuloksena hyvinvointi on kasvanut huimaa vauhtia, mutta samalla on ollut välttämätöntä säätää lakeja ja sääntöjä ja ottaa käyttöön vahva moraalinen kompassi ympäristöön, yhteiskuntaan ja yksittäisiin ihmisiin kohdistuvien negatiivisten sivuvaikutusten rajoittamiseksi. Tie nykyiseen hyvinvointiin on ollut ja on täynnä ristiriitoja.
Työmme muiden ihmisten rahojen hoitajina on myös täynnä ristiriitoja. Monien ”vihreiden” yhtiöiden arvostus on nyt noussut osakemarkkinoilla niin, että on epätodennäköistä, että niillä voidaan saavuttaa jatkossa hyvää tuottoa osakkeenomistajille. Joillakin yhtiöillä on mahdollisesti olemassa ratkaisu yhteen tai useampaan haasteeseen, mutta on epävarmaa, saavatko ne toimintaansa koskaan kannattavaksi. Onko niin, että meidän on luovuttava tuotoista voidaksemme sijoittaa hyvällä omallatunnolla? Menettävätkö osuudenomistajamme tuottoja, koska emme halua sijoittaa ”tahriintuneisiin” yhtiöihin, vaikka ne olisivat edullisesti hinnoiteltuja ja kannattavia? Miten suhtaudumme maailmaan, jossa pelinsäännöt muuttuvat monin tavoin jyrkästi seuraavien 5-10 vuoden aikana?


Ane Serine Rongvedin vastuulla on vastuulliset sijoitukset ODINilla.

Lähestymistavallamme näihin ongelmiin on suuri vaikutus sijoitusfilosofiaamme ja tapaamme koota sijoitussalkkuja. Meillä on keskitettyjä rahastoja, joihin kuuluu 25-40 yhtiötä. Tämä merkitsee, että voimme laatia perusteelliset analyysit jokaisesta yksittäisestä yhtiöstä ja että meidän ei tarvitse tinkiä kestävyysvaatimuksistamme eikä tuottovaatimuksistamme. Voimme olla aktiivisia omistajia käymällä jatkuvaa vuoropuhelua yhtiöidemme kanssa saadaksemme tietoa niiden päivittäiseen toimintaan liittyvistä ongelmista, haastaa niiden kestävyystoimia ja huolehtia siitä, että sanat muuttuvat teoiksi.

Pitkän aikavälin lähestymistapa sijoituksiimme johdattaa meidät yrityksiin, joilla on halua ja kykyä parantaa jatkuvasti toimintaansa voidakseen sopeutua tulevaisuuden vaatimuksiin jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kestävyyttä koskevan yritysten kanssa käymämme vuoropuhelun tarkoituksena on samalla ymmärryksen lisääminen johdon yleisestä kyvystä ajatella pitkälle tulevaisuuteen ja ottaa huomioon eri riskitekijöitä. Omistajaohjauksella, johtamisella ja yrityskulttuurilla on suuri vaikutus arvonmuodostukseen. Mielestämme yhtiöt, joiden kestävyystyö perustuu vankasti sen johdon ja hallituksen tahtoon ja on myös hyvin integroituna yrityskulttuuriin, ovat yhtiöitä, jotka pystyvät ajan mittaan muita paremmin kasvamaan kannattavasti. Näihin kuuluu monia, monilla eri toimialoilla toimivia yhtiöitä (myös muita kuin vihreitä ”itsestäänselvyyksiä”), jotka pystyvät luomaan lisäarvoa sekä yhteiskunnalle että osakkeenomistajille. Sillä todellisen muutoksen aikaansaamisen edellyttää kaikkien osallistumista.

Olemme avoimia toiminnastamme, omistuksistamme ja periaatteistamme. Se tekee meistä vastaanottavaisia kritiikille, toivottavasti rakentavalle, monelta eri taholta. Näin voimme tulla paremmiksi työssämme kestävän kehityksen hyväksi.

Kun seuraavan kerran luet lehdestä kestävästä rahoituksesta, siitä, että pääoman omistajien on nyt ryhdistäydyttävä ja huolehdittava pääomansa kohdistamisesta kestävän kehityksen yrityksiin, muista, että rahastosijoituksesi kautta myös sinä olet pääoman omistaja. Pyrkimyksenämme on parhaan kykymme mukaan hoitaa pääomaasi vastuullisesti niin, että saat pääomallesi hyvää tuottoa alhaisella riskillä samalla, kun pääomastasi tulee osa ratkaisua yhteiskuntana kohtaamme ongelmiin, ei osa niitä ongelmia.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.