Vuoden 2021 alkupuoliskon kestävän kehityksen raportti: Vahvempi sitoutuminen vastuullisuuteen

Vuoden 2021 alkupuoliskolla me ODINilla olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin vastuullisuutemme vahvistamiseksi entisestään. Tässä on muutamia kohokohtia.

Vuonna 2020 ODIN panosti vastuullisuuteen selkeästi entistä enemmän. Strategiaa, rakenteita ja raportointia kehitettiin sisäisesti. Samalla seurasimme sijoituskohteita aktiivisesti, jotta vastuullisuuden merkitystä korostetaan.

Yhdessä aktiivisen omistamisen ja vuoropuhelun kanssa tämä työ on tuottanut erinomaisia tuloksia. Vuoden 2021 alkupuolisko on perustunut viime vuoden saavutuksiin: hyvään ja rakentavaan vuoropuheluun vastuullisuudesta sijoituskohteidemme kanssa.

Moderni orjuus, yritysten hallituksen kokoonpano ja ilmastoriski
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme nostaneet valokeilaan modernin orjuuden, hallitusten kokoonpanon ja ilmastoriskin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tarkastelemme sijoitussalkkuja erityisesti näistä näkökulmista. Samalla panostamme vahvemmin sisäisen osaamisemme syventämiseen.

Vuoropuhelu yritysten kanssa tuottaa tuloksia
Vuoropuhelu sijoituskohteidemme kanssa vuoden 2021 alkupuoliskolla on ollut myönteistä. Keskusteluissa on pääosin keskitytty edellä kuvattuihin aiheisiin muiden vastuullisuuteen liittyvien kysymysten lisäksi. Samalla tuomme selkeästi esille, mitä alueita yritysten täytyy mielestämme kehittää. Koemme tämän vuoropuhelun rakentavana ja arvokkaana. Lisäksi olemme iloisia voidessamme todeta, että yritykset raportoivat vastuullisuudesta yhä paremmin — sekä hiilijalanjäljen että muiden tärkeiden ESG-tekijöiden osalta.
Kevät on vilkasta yhtiökokousten aikaa. Olemme hyödyntäneet omistustamme aktiivisesti ja äänestäneet useissa yhtiökokouksissa. Osallistumme myös useiden yritysten valintakomiteoiden toimintaan yhdessä muiden suurten omistajien kanssa.

Haluatko lisätietoja? Raportissa kerrotaan lisää yritysten kanssa käydystä vuoropuhelusta, syvennytään valitsemiimme aiheisiin ja annetaan yleiskatsaus siitä, miten olemme äänestäneet yhtiökokouksissa.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.