Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme keränneet tähän muutamia meille usein esitettyjä kysymyksiä.

ODINin Online palvelut

Osta, vaihda, myy

 • Merkinnän määräaika on ennen klo 13:00 (Suomen aikaa) joka arkipäivä.

  Merkintä voidaan suorittaa jos tarvittavat merkintätiedot sisältävä kirjallinen ilmoitus on tullut ODIN Forvaltning AS:ään, merkintää vastaavat varat on vastaanotettu rahaston tilille ja mahdollinen henkilöllisyyden tarkistus suoritettu. Osuuksien hinnan määritys tapahtuu samana arkipäivänä. ODIN Emerging Markets rahaston osalta hinnan määritys tapahtuu seuraavana arkipäivänä.

  Rahasto on normaalisti avoinna merkintää, lunastusta ja vaihtoa varten kaikkina pankkipäivinä  ja se suljetaan, kun rahaston tai sen osan piirissä olevat arvopaperit eivät ole hinnoiteltuina suljettujen kansallisten markkinoiden vuoksi.

 • Rahastonvaihdon määräaika on ennen klo 13:00 (Suomen aikaa) joka arkipäivä. Rahastoa vaihdettaessa kurssi määräytyy yleensä samana pankkipäivänä. ODIN Emerging Marketsin osalta seuraavana päivänä.

  Rahasto on normaalisti avoinna merkintää, lunastusta ja vaihtoa varten kaikkina pankkipäivinä  ja se suljetaan, kun rahaston tai sen osan piirissä olevat arvopaperit eivät ole hinnoiteltuina suljettujen kansallisten markkinoiden vuoksi.

 • Lunastuksen määräaika on ennen klo 13:00 (Suomen aikaa) joka arkipäivä.

  Rahasto-osuuksien lunastamista varten lähetetään ODIN Forvaltning AS:lle tarvittavat tiedot sisältävä kirjallinen ilmoitus ennen määräajan umpeutumista. Lunastus tapahtuu saman arkipäivän kurssin mukaan. ODIN Emerging Markets rahaston osalta lunastus tapahtuu seuraavan arkipäivän kurssin mukaan.

  Rahastoyhtiö suorittaa maksun lunastetuista osuuksista asiakkaan osoittamalle pankkitilille yleensä kahden pankkipäivän kuluessa lunastuskurssin vahvistamisesta. Lunastettujen osuuksien maksut suoritetaan rahastolajin valuutassa.

  Merkinnät, lunastukset tai vaihdot hoitaa ODIN Forvaltning AS.  Osuuksien merkitsemistä tai lunastamista tai rahaston vaihtamista koskeva pyyntö voidaan lähettää kirjeitse, faksilla tai käyttämällä ODIN Forvaltning AS:n hyväksymää sähköistä palvelua (ODIN Online).

  Rahasto on normaalisti avoinna merkintää, lunastusta ja vaihtoa varten kaikkina pankkipäivinä  ja se suljetaan, kun rahaston tai sen osan piirissä olevat arvopaperit eivät ole hinnoiteltuina suljettujen kansallisten markkinoiden vuoksi.

 • Jos harkitsette säästösopimusta tai sijoitusta ainoastaan yhteen rahastoon, suosittelemme ensisijaisesti laajan sijoitusmandaatin omaavia rahastojamme:

  • ODIN Global
  • ODIN Sustainable Equities
  • ODIN Norden

  Suosituksemme perustana on, että kyseiset rahastot voivat sijoittaa laajasti eri markkinoille yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Mikäli kaipaatte lisätietoja, olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tunnistautuminen

 • Kopion oikeaksi todistamisen voi tehdä yksi täysi-ikäinen henkilö. Jos täysi-ikäinen henkilö todistaa kopion oikeaksi, tulee todistuksen sisältää allekirjoitus, nimenselvennys, syntymäaika, yhteystiedot, päivämäärän ja paikan. Oikeaksi todistettu kopio lähetetään joko postitse tai sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona. Myös asianajaja, tilintarkastaja, poliisi, rahoituslaitos tai julkinen notaari voi todistaa kopion oikeaksi.

Verotus

 • Rahasto-osuuksien luovutusvoitto verotetaan pääomatulona 30 %:n verokannalla tai 34%:n verokannalla siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa. Luovutustappio voidaan vähentää luovutusvoitoista samana tai viitenä seuraavana vuotena. Luovutusvoitot ovat verovapaita, mikäli verovuoden aikana tehtyjen luovutusten yhteenlaskettu luovutushinta on korkeintaan 1.000 euroa.

  Luovutusvoittoja tai -tappioita käsitellään first in, first out -periaatteen mukaan, eli ensiksi merkityt osuudet myös lunastetaan ensimmäisenä. ODIN toimittaa seuraavan vuoden alkupuolella vuosi-ilmoituksen, josta käy ilmi lunastuksesta kotiutuneet myyntivoitot ja/tai -tappiot. Tiedot välittyvät suoraan myös Suomen verottajalle, joten ne tulevat näkymään esitäytettyinä veroehdotuksessa.