Parhaat tulokset

ODIN Forvaltning sitoutuu kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta sen hallinnoimat arvopaperirahastot kehittyvät mahdollisimman hyvin ja että asiakkaiden toimeksiannot toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. ODIN Forvaltningilla on käytössään tietyt menetelmät parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Alla on yhteenveto näistä menetelmistä.

Kun tehdään investointipäätöksiä arvopaperirahastojen tai yksittäisten asiakkaiden puolesta, ODIN Forvaltning arvioi, kuinka toimeksianto on toteutettava, jotta saavutetaan parhaat tulokset. Tällöin otetaan huomioon hinta, kustannukset, nopeus, toteuttamismahdollisuudet, koko, laji ja muut vaikuttavat tekijät.

Kun ODIN Forvaltning toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja, arvioidaan seuraavia tekijöitä:

• Asiakkaan ominaisuudet (ammattimainen vai ei-ammattimainen asiakas)
• Asiakkaan toimeksiannon ominaisuudet
• Toimeksiannon kattamien rahoitusinstrumenttien ominaisuudet
• Toimeksiantoon liittyvien kaupankäyntijärjestelmien ominaisuudet

Kun ODIN Forvaltning hallinnoi arvopaperirahastoja, arvioidaan seuraavia tekijöitä:

• Arvopaperirahaston tavoite, sijoituspolitiikka ja riskit rahastoesitteessä ja mahdollisissa säännöissä kuvatulla tavalla
• Toimeksiannon laji
• Toimeksiannon kattamien rahoitusinstrumenttien ominaisuudet
• Toimeksiantoon liittyvien kaupankäyntijärjestelmien ominaisuudet

ODIN Forvaltning toteuttaa asiakkaiden toimeksiannot ja/tai hallinnoi arvopaperirahastoja jollain seuraavista tavoista:

• Kirjaamalla toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmään (esimerkiksi säädellyt markkinat, MHF tai markkinatakaaja)
• Välittämällä toimeksiannon arvopaperimeklarille
• Ostamalla muilta asiakkailta tai myymällä muille asiakkaille (sisäinen kaupankäynti)
• Merkitsemällä osuuksia arvopaperirahastosta

ODIN Forvaltning käyttää erityisiä menetelmiä meklarien ja arvopaperivälittäjien valitsemiseksi. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi osaamiseen, kaupallisiin ehtoihin ja hintaan suhteessa toimitettaviin palveluihin. Vaikka palkkio on sama, sillä ei välttämättä saa samoja palveluita kaikilta arvopaperiyrityksiltä, joten ODIN Forvaltning ei ole velvoitettu aina valitsemaan pienimmän palkkion veloittavaa yritystä. Jos yritys tarjoaa enemmän tai parempia palveluita, jotka vastaavat asiakkaan tai rahaston tarpeita paremmin kuin edullisimman palvelun veloittava yritys, tulosten vuoksi voi olla tarkoituksenmukaista valita muu kuin halvin yritys. Arvioinnin on perustuttava parhaan tuloksen tuottamiseen asiakkaalle tai arvopaperirahastolle kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna.

Jos ODIN Forvaltning saa toimeksiannot ostaa ja myydä samaa rahoitusinstrumenttia asiakkaiden ja/tai arvopaperirahastojen puolesta ja toimeksiannot täsmäävät sisäisesti, ODIN Forvaltning tekee yleensä täsmäytyksen asiakkaiden ja/tai arvopaperirahastojen puolesta. ODIN Forvaltning ottaa huomioon osapuolten intressit huolellisesti ja määrittää hinnan sääntöjä noudattaen. Tällainen sisäinen kaupankäynti edellyttää, että asiakkaat tai rahastot antavat osto- tai myyntitoimeksiannot.

ODIN Forvaltning on ottanut käyttöön useita sisäisiä valvontamekanismeja parhaan tuloksen saavuttamiseen ja menetelmän valitsemisen arvioimiseksi.

 

Lue lisää äänioikeuden käyttöön liittyvistä periaatteista