ODIN Sustainable Corporate Bond

Kestävyys on enemmän kuin vain vihreitä obligaatioita.

ODIN Sustainable Corporate Bond on korkorahasto, jonka tavoitteena on vastuullisuus. Rahasto on luokiteltu EU:n uuden rahoitussektorin kestävään kehitykseen liittyvän raportoinnin SFDR-asetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 9 artiklaan.

”Vihreä muutos on rahoitettava. Ja näin tapahtuu muun muassa yrityksissä, jotka laskevat liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, joiden tarkoituksena on myötävaikuttaa siirtymävaiheeseen”, kertoo salkunhoitajana toimiva Nils Hast, joka hallinnoi rahastoa yhdessä Mariann Stoltenberg Lindin kanssa.

”Rahaston tavoitteena on edistää siirtymistä kestävämpään maailmaan sijoittamalla joukkovelkakirjalainoihin, jotka täyttävät rahaston vastuullisen sijoittamisen suuntaviivat. Joukkovelkakirjoissa itse asiassa osallistut tähän siirtymiseen enemmän kuin ostamalla osakkeita. Kun hallinnoimme rahastoa, suodatamme pois yritykset, jotka eivät ole tarpeeksi hyviä. Valitsemme joukkovelkakirjalainat selkeästi määriteltyjen kestävän kehityksen teemojen perusteella, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sosiaalinen osallisuus”, Hast sanoo.

Kaksi painopistealuetta

Rahastoa johdetaan aktiivisesti ja sillä on hyvän tuoton lisäksi kaksi painopistealuetta. Ensinnäkin rahaston tulee noudattaa tiukkoja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Toiseksi rahaston hoitajat huolehtivat rahaston likviditeetistä. Tämä tarkoittaa, että ODIN Sustainable Corporate Bond -rahaston tulee olla korkorahasto, jossa sinun ei tarvitse huolehtia “lukkoon jäämisestä” erityisissä markkinatilanteissa.

”Likviditeetti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että pystymme käsittelemään rahavirtoja rahastoon ja sieltä pois. Teemme tämän olemalla piensijoittaja suuriin joukkovelkakirjalainoihin, minkä voimme tehdä, koska rahastolla on laaja eurooppalainen mandaatti”, Hast sanoo.

Kolme vaatimusta, jotka on täytettävä

Joukkovelkakirjalainoihin sijoittamiseen rahastolla on kolme vaatimusta, joissa joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeva yrityksen on täytettävä:

  • on vaikutettava myönteisesti vähintään yhteen ODINin seitsemästä kestävän kehityksen teemasta. Kuusi teemaa liittyy EU:n ympäristötavoitteisiin ja yksi YK:n terveys- ja elämänlaatutavoitteisiin
  • toiminta ei voi merkittävästi vaikuttaa negatiivisesti mihinkään kestävän kehityksen tavoitteeseen
  • on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja normeja, jotka liittyvät ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoimintakäytäntöihin

Ei riitä, että käytämme ainoastaan ulkopuolisten toimijoiden laatimia kestävyyttä koskevia raportteja.

”Meidän on myös tehtävä omia analyysejä ja arviointeja. Siksi olemme hiljattain lisänneet omaan vastuullisuustiimiimme kaksi asiantuntijaa. Niiden avulla voimme edelleen kehittää ODINin vastuullisen sijoittamisen viitekehystä ja analysoida paremmin arvioimiamme yrityksiä kestävän kehityksen näkökulmasta, Mariann Stoltenberg Lind kertoo.

Suurin osa rahaston sijoituksista on tällä hetkellä vakaiden yritysten liikkeeseen laskemissa vihreissä obligaatioissa, joissa rahat menevät uusiutuvan energian tuotantoon ja seuraavaksi rakennusten energiatehokkuuteen. Loput ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, jotka liiketoiminnallaan edistävät yhtä tai useampaa rahaston kestävän kehityksen teemaa.

” Samalla vältämme yrityksiä, jotka ovat mukana rikkomassa ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liike-elämän etiikkaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia” (YK:n Global Compact ja OECD:n ohjeistus monikansallisille yrityksille), sanoo Stoltenberg Lind.

Rahasto sijoittaa vain korkeaan luottokelpoisuuteen

Rahasto sijoittaa eurooppalaisten yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin, joilla on korkea luottoluokitus, niin sanottu “investment grade” tai “IG”. Luottoluokituksen vähimmäisvaatimus on BBB-. Tämä tarkoittaa, että rahaston omistaman joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskevien yritysten konkurssin mahdollisuus on pieni.

” Salkunhoito on kieltäytymistä. Meillä on punaisten lippujen järjestelmä, jossa tarkastellaan yritystä, omistusrakennetta, historiaa ja muita tekijöitä. Jos löydämme liikaa punaisia ​​lippuja arvioidessamme yritystä, otamme sen pois emmekä käytä siihen enempää aikaa. Jos voi omistaa vain pohjoismaisten yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjoja, on sanomattakin selvää, ettei niin monta kertaa voi sanoa ei”, Hast sanoo.

Korkeammat korot ovat hyvä asia rahastolle

On ollut uudelleenhinnoittelua joukkovelkakirjamarkkinoilla tänä vuonna. Tämä johtuu ensisijaisesti inflaation jyrkästä noususta, mikä on merkinnyt sitä, että monet keskuspankit ovat nostaneet korkoja merkittävästi. Myös pitkän aikavälin korko-odotukset ovat nousseet.

”Jos korkomarkkinoita tarkastellaan pitkällä aikavälillä, tämä on hyvä. Toistaiseksi voi saada tuottoa myös korkeaan luottokelpoisuuteen keskittyvissä korkorahastoissa. Yritykset laskevat liikkeelle myös lisää joukkovelkakirjalainoja vihreillä kehyksillä, joten valinnanvaraa tulee olemaan enemmän. Samaan aikaan taloudelle on hyvä, että lainaamisesta saa jälleen korvausta joukkovelkakirjalainoilla”, Hast toteaa.

 

Lisätietoja ODIN Sustainable Corporate Bondista:

Hallinnointipalkkio: 0,20 % – 0,4 % sijoitetun summan mukaan

Viiteindeksi: Morningstar Eurozone 1-5 v. Corporate Bond GR

Duraatio: 0-5 vuotta

UCITS: Kyllä

 

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.