Vihreää valoa tulevaisuuden puolesta

Yritykset, joilla on vastuullinen imago, pärjäävät hyvin pörssissä. Tarkoittaako tämä sitä, että osakemarkkinat huomioivat kilpailuedun, vai houkuttelevatko ”vihreät” osakkeet yksinkertaisesti massoja?

Vastuullisuus on suositumpaa kuin koskaan ennen, mutta mitä vastuullinen imago oikeastaan tarkoittaa? Kyse ei ole pelkästään ympäristön ja ilmaston huomioimisesta, vaan myös yhteiskunnallisista ja taloudellisista olosuhteista. Uskomme, että yritykset, jotka eivät sisäistä tätä, kohtaavat tulevaisuudessa vastoinkäymisiä.

Monet yritykset ovat jo löytäneet mahdollisuutensa ja tarjoavat kestäviä palveluja ja tuotteita, jotka vaikuttavat positiivisesti. Näistä yrityksistä voidaan mainita esimerkiksi Tomra, jonka palautusautomaatit edistävät materiaalien kierrätystä ja vähentävät muovin käyttöä, tai ruotsalainen Nibe, joka myy kotien kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä lämpöpumppuja.

Monilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa parantamalla omaa toimintaansa. Kun yritys selvittää ja raportoi päästönsä ja resurssien käyttönsä, se voi asettaa selkeät tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, mikä vaikuttaa positiivisesti sekä yrityksen tulokseen että maapalloon.  Yritykset voivat myös asettaa vaatimuksia toimittajilleen ja yhteistyökumppaneilleen, millä puolestaan on laajemmat taloudelliset vaikutukset. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään – se edellyttää priorisointia.

Yrityksille kohdistetaan yhä suurempia vaatimuksia sekä avoimuudesta että kestävästä toiminnasta. Vaatimuksia asettavat monet tahot, eivät ainoastaan viranomaiset ja ympäristöjärjestöt, vaan myös asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat. Elämme aikana, jolloin informaatiota jaetaan nopeasti, ja maineriski on suuri yrityksille, jotka ovat valinneet väärän toimintatavan. Näin ollen kaikkien yritysten on ennemmin tai myöhemmin ryhdyttävä toimiin, ja yrityksille voi koitua kalliiksi olla kehityksestä jäljessä.

Rahastoyhtiönä etsimme hyviä yhtiöitä, joilla on edellytykset luoda asiakkaille arvoa pitkällä aikavälillä. Mielestämme pitkäjänteinen lisäarvon tuottaminen, yhteiskuntavastuullinen liiketoiminta ja hyvä omistajaohjaus liittyvät läheisesti yhteen. Siksi on tärkeää, että sekä yrityksen hallitus että johto ymmärtävät, miten yritys vaikuttaa maailmaan niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti, ja että niillä on konkreettiset suunnitelmat tämän ratkaisemiseksi.

Teemme perusteellisen kestävyysanalyysin ennen kuin investoimme yritykseen, ja seuraamme yritystä oston jälkeen. Vaikka rahastoissamme on vain vähän yrityksiä, tämä vie aikaa. Mielestämme on kuitenkin tarpeellista varmistaa, että investoimme yrityksiin, jotka luovat asiakkaillemme pitkällä aikavälillä eniten arvoa. Siksi meidän on ymmärrettävä sekä yrityksen lyhyen että pitkän aikavälin haasteita ja mahdollisuuksia. Sijoittajana voimme kyseenalaistaa yrityksiä ja vaikuttaa siihen, miten sijoitusyhtiöitämme johdetaan ja samalla kertoa avoimesti työstämme raportoimalla.

Puolivuotisraportissa kerrotaan, mitä olemme tänä vuonna tähän mennessä tehneet >>

Kirjoittanut

ESG-asioista vastaava
Ane on suorittanut ekonomin tutkinnon BI-kauppakorkeakoulussa pääaineenaan rahoitus sekä M. Sc. -tutkinnon Kingston University Londonissa pääaineenaan Investment and Financial Risk Management.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.