Ändringar i stadgarna i flera ODIN-fonder

ODIN har fått godkännande från norska Finanstilsynet, daterat 17 juni och 27 juni 2016, rörande ansökan om stadgeändringar för värdepappersfonderna ODIN Emerging Markets, ODIN Norden, ODIN Sverige och ODIN Global.

Stadgeändringarna träder i kraft 18 augusti 2016.Stadgeändringar för ODIN Emerging Markets godkändes 17 juni 2016 Förslaget om stadgeändringar behandlades på en egen andelsägarstämma 18 maj 2016 då en stor majoritet röstade för ändringarna.

I huvudsak innebär stadgeändringarna att anpassa stadgarna till värdepappersfondlagen och värdepappersfondernas förenings rekommenderade standardstadgar; upprätta olika andelsklasser i fonden; ge möjlighet för utlåning av finansiella instrument och minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.Antal mottagna röster: 1 953 226,7279

Antal röster FÖR stadgeändringarna: 1 952 182,2779
Antal röster EMOT stadgeändringarna: 1 044,4500

Stadgeändringarna beslutades med 99,95 procent av rösterna.

Stadgeändringar för ODIN Norden godkändes 27 juni 2016 Förslaget om stadgeändringar behandlades på en egen andelsägarstämma 18 maj 2016 då en stor majoritet röstade för ändringarna.

I huvudsak innebär stadgeändringarna att anpassa stadgarna till värdepappersfondlagen och värdepappersfondernas förenings rekommenderade standardstadgar; upprätta olika andelsklasser i fonden; ge möjlighet för utlåning av finansiella instrument och minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.Antal mottagna röster: 453 771,6478

Antal röster FÖR stadgeändringarna: 450 953,3296
Antal röster EMOT stadgeändringarna: 2 818,3182

Stadgeändringarna beslutades med 99,38 procent av rösterna.

Stadgeändringar för ODIN Sverige godkändes 27 juni 2016 Förslaget om stadgeändringar behandlades på en egen andelsägarstämma 18 maj 2016 då en stor majoritet röstade för ändringarna.

I huvudsak innebär stadgeändringarna att minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.Antal mottagna röster: 77 525,1251

Antal röster FÖR stadgeändringarna: 62 374,2106
Antal röster EMOT stadgeändringarna: 15 150,9145

Stadgeändringarna beslutades med 80,46 procent av rösterna.

Stadgeändringar för ODIN Global godkändes 27 juni 2016 Förslaget om stadgeändringar behandlades på en egen andelsägarstämma 18 maj 2016 då en stor majoritet röstade för ändringarna.

I huvudsak innebär stadgeändringarna att minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen samt ändra datum för beräkning av andelsägarnas totala teckningar och inlösningar i samband med ett eventuellt andelsklassbyte.Antal mottagna röster: 8 540 904,1733

Antal röster FÖR stadgeändringarna: 8 540 659,8850
Antal röster EMOT stadgeändringarna: 244,2883

Stadgeändringarna beslutades med 99,997 procent av rösterna.

 

Vill du ha mer information, kontakta ODINs kundservice i Finland på telefon 09 4735 5100 eller på e-post till info@odin.fi

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.