Kiinaa ei ehkä uhkaakaan romahdus

On päivänselvää, että maailman toiseksi ja kolmanneksi suurimpien talouksien eli Kiinan ja Japanin kehityksen merkitys maailmantaloudelle on suuri. Analyytikkomme Dan Erik Glover matkusti Tokioon, Pekingiin ja Shanghaihin tarkoituksenaan perehtyä makrotalouden ja varustamoalan näkymiin.

Kiinasta tulossa aiempaa vihreämpi
“There are nine million bicycles in Beijing”, lauloi Katie Melua vuonna 2005. Kymmenen vuotta myöhemmin on selvää, että autot tai skootterit ovat syrjäyttäneet valtaosan polkupyöristä. Goldman Sachsin mukaan Kiinan keskiluokka on kasvanut vuosien 2005 ja 2015 välisenä aikana suurin piirtein 100 miljoonasta noin 600 miljoonaan, ja myytyjen autojen määrä on samaan aikaan viisinkertaistunut. Keskiluokan ennustetaan kasvavan vielä 500 miljoonalla seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Vuodesta 2007 lähtien Kiinan talouden osuus maailmantalouden reaalikasvusta on ollut erittäin merkittävä. Nyt viranomaiset toivovat talouskasvun muuttuvan yhä kulutusvetoisemmaksi. Kulutuksen kasvun ylläpitämiseksi tarvitaan edelleen suuria investointeja, mutta investointimallissa on nähtävissä muutos. Viime vuosina raskasta teollisuutta on keskitytty siirtämään pois kaupungeista ja energiantuotannossa on pyritty siirtymään hiilestä kaasuun. Kaasuun, ydinvoimaan ja uusiutuviin energiamuotoihin kuten tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan tehdään vastaisuudessa suuria investointeja. Useimpien Pekingissä ja Shanghaissa tapaamiemme yritysten edustajat vahvistivat, että muutos on todellakin käynnissä ja että viranomaiset näyttävät suhtautuvan suopeasti sen toteuttamiseen.

Shanghai Tower 2 Shanghai Tower 1

Shanghai Tower, maailman kolmanneksi korkein rakennus (632 m)

 

Irtolastialukset uivat syvällä
Tilanne on varustamojen näkökulmasta erityisen kielteinen irtolastikuljetusten kannalta. Kiinan hiilentuonti on pudonnut jo yli 30 prosenttia huippuajoista, ja moni seikka viittaa siihen, että hiilentuonti on vaarassa supistua entisestään. Meriteitse rahdatun rautamalmin kysyntä ei ole kohdannut aivan yhtä karua kohtaloa, mutta sekin hiipui tänä kesänä 15 prosentin vuotuisesta kasvusta nollakasvuksi. Useat tapaamamme toimijat vahvistivat, että terästehtaiden kapasiteetin heikko kehitys rajoittaa rautamalmin tuonnin kasvupotentiaalia. Liikennöintireittien mahdollinen muuttaminen ja Brasiliasta tuotavan rautamalmin tuontimäärän lisääminen eli keskimäärin nykyistä pidemmät kuljetusetäisyydet eivät juuri lohduta. Yleinen tunnelma kuivalastimarkkinoilla oli kokonaisuutena katsoen melko alavireinen.

import-iron-and-coal


Kaasu keskeisessä asemassa Japanissa
Tapasimme Japanissa useita kaasualalla toimivia yhtiöitä. Sekä myyjät, rahtaajat, omistajat että loppukäyttäjät ovat kertoneet japanilaisen LNG:n eli nesteytetyn maakaasun kysynnän saavuttaneen nyt huippunsa ja hiipuvan jonkin verran tulevina vuosina. Japani haluaa tulla vähemmän riippuvaiseksi ulkoisista energiaresursseista kuten öljystä, hiilestä sekä kaasusta ja on jo aloittanut toimet muutamien ydinvoimaloittensa uudelleen käynnistämiseksi. Samanaikaisesti uudistuviin energialähteisiin tehtyjä investointeja on vauhditettu ja energiatehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nesteytetyn maakaasun kysynnän odotetaan kasvavan tulevina vuosina Aasiassa merkittävästi. Muun muassa USA:sta ja Australiasta tuotujen suurien volyymien odotetaan painavan hintoja alaspäin, tekevän kaasusta entistä kilpailukykyisempää ja vilkastuttavan kaasun kysyntää. Tämä on erityisen positiivinen asia kelluville tuontiterminaaleille eli FSRU-teknologialle, joka mahdollistaa kaasun nopean saatavuuden.

Myös nestekaasun rahtihintojen odotetaan laskevan, mikä kävi ilmi LPG-alusten eli nestekaasua kuljettavien alusten omistajien ja rahtaajien kanssa järjestettyjen tapaamisessa. Vientikapasiteetti lisääntyy tulevina vuosina voimakkaasti etenkin USA:ssa, ja historia osoittaa, että markkinat imaisevat kaiken tarjolla olevan uuden nestekaasun. Siksi myös tilauskirjat ovat äärimmäisen paksuja. Voidaan oikeastaan kysyä, tuleeko markkinoille seuraavien vuosien aikana niin paljon nestekaasua ja imaisevatko markkinat jatkossakin kaikki tuotetut kaasuvolyymit. Useat tekijät puhuvat tällä hetkellä sitä vastaan. Valtaosasta Kiinan nestekaasun tuontia vastaavat PDH-tehtaat ovat raportoineet monenlaisista viivästyksistä ja peruutuksista. Lisäksi kaukolämpö- ja kaasuverkkoon tehtyjen investointien lisääntymisen jälkeen kotitaloudet ovat alkaneet käyttää lämmitykseen ja ruoanvalmistukseen enemmän nesteytettyä maakaasua (LNG) kuin nestekaasua (LPG). Intian taholta tuleva kysyntä on ollut vaatimatonta infrastruktuurin kapasiteettirajoitusten takia. Lisäksi odotusten mukaan huhtikuussa 2016 valmistuva Panaman kanavan laajennus lyhentää keskimääräisiä kuljetusetäisyyksiä. Uskomme LPG-markkinoiden olevan muutamana tulevana vuotena kovien aikojen edessä.

Onko huolemme nyt siis lisääntynyt vai vähentynyt?
Kokonaisuutena katsoen olemme nyt vähemmän huolissamme Kiinan romahduksesta. Monet ovat huolestuneita Kiinan epävakaista osakemarkkinoista, jotka putosivat tänä kesänä jyrkästi viime vuonna alkaneen voimakkaan nousun jälkeen. Tämänhetkisen arvion mukaan vain 7 prosenttia Kiinan koko väestöstä on sijoittanut osakemarkkinoihin. Toisena huolenaiheena on Kiinan asuntomarkkinoilla oleva kupla. Vaikka maassa on useita tyhjiä aavekaupunkeja, muuttuvat kuitenkin alueet muutamassa vuodessa varastotilaksi. Muilta osin asuntomarkkinoita tasapainottaa tällä hetkellä korkojen lasku eli työkalu, jota Kiinan keskuspankki voi käyttää useaan otteeseen. Huoli on kuitenkin edelleen aiheellinen, ja seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä. Kiinan talouden kasvuvauhdin on pakko hidastua ja sen merkityksen globaalin kasvun veturina siten pienennyttävä nykyisestä. Emme kuitenkaan ole tällä hetkellä järin huolestuneita kovasta laskusta.

Matkalta saadut vaikutelmat vahvistavat uskoamme siihen, että ODIN Maritim -rahaston panostus nesteytettyyn maakaasuun ja etenkin FSRU-markkinoihin on ollut oikea ratkaisu. Olemme myös sijoittaneet vain vähän sekä irtolastialuksia omistaviin varustamoihin että LPG-alaan, koska näihin markkinoihin liittyy arviomme mukaan hyvin paljon epävarmuustekijöitä.

Kirjoittanut

Salkunhoitaja
<span style="color: #1a1a1a;">Dan Erik Glover aloitti ODINilla analyytikkona tammikuussa 2015 ja työskenteli lähinnä ODIN Europa ja ODIN Energi rahastojen kanssa. </span>

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.