Pörssilaskua Kiinassa

Kiinalaiset osakkeet ovat nousseet roimasti viimeisen vuoden aikana, mutta kesäkuussa juhlat päättyivät ja osakekurssit kääntyivät laskuun. Pörssi on romahtanut lyhyessä ajassa ja kysymys kuuluu, miten tämä vaikuttaa muuhun maailmaan.

Kesäkuun puolessavälissä jännitettiin päätöstä lisätä kiinalaisia osakkeita MSCI Emerging Markets indeksin. Kiinalaiset A-osakkeet, jotka eivät ole kuuluneet indeksiin, ovat nousseet yli 150 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Useat asiantuntijat ovat esittäneet että A-osakket pitäisi lisätä indeksiin, jotta indeksi paremmin kuvastaisi Kiinan osakemarkkinoiden kokoa ja Kiinan vaikutusta maailmantalouteen. Kiinalaisten finanssimarkkinoiden asteittaisten avautuminen sekä neljä koronalennusta viime marraskuusta lähtien aiheuttivat paljon liikehdintää markkinoilla ja kasvava markkinaoptimismi johti siihen, että monet kiinalaiset piensäästäjät sijoittivat kaikki rahansa osakkeisiin, monet lainarahalla. MSCI päätti kuitenkin odottaa A-osakkeiden indeksiin lisäämisen kanssa ja nyt nähtävä pörssilasku kuvastaa hyvin, miksi Kiina, kaikessa suuruudessaan, ei kuitenkaan ole täysin kypsä sääntelyn purkamiseen ja integroitumiseen globaaliin talouteen.

Kiinan pörssilaskun moottorit
Kesäkuun puolivälin pörssilasku, joka vastaa koko Britannian bruttokansantuotetta, johtuu monesta asiasta. Tärkein syy on että piensijoittajien varat muodostavat noin 80 prosenttia Shanghain pörssistä. Suuri osa sijoituksista on tehty lainarahalla eivätkä piensijoittajat halua kokea uutta pörssin arvostustasojen muutosta. Kun suuret instituutiosijoittajat alkoivat myydä osakkeitaan hintojen ollessa huipulla, joutuivat monet lainarahalla sijoittaneet myös myymään.

Pekingin reaktio kertoo riskinhallinan vaikeudesta rahoitusmarkkinoilla. Lainoitettua osakesäästämistä kohtaan olisi nousukauden alussa pitänyt ollut kovemmat vaatimukset. Nyt vaatimuksia kevennetään pörssilaskun jarruttamiseksi. Likviditeettiä myös lisättiin instituutioiden osalta. Tämä puolestaan lisää järjestelmäriskiä pidemmällä tähtäimellä. Kiinan viranomaiset myös painostavat valtion omistuksessa olevia instituutioita lisäämään osakepainoaan. Kaiken tämän lisäksi lähes puolet yrityksistä on suljettu kaupankäynniltä uusien kurssilaskujen estämiseksi.

ODINin sijoitukset Kiinassa
ODIN Emerging Markets voi sijoittaa kiinalaisiin H-oskkeisiin, joilla käydään kauppaa Hong Kongin pörssissä. Nämä ovat keskimäärin laskeneet 20 % viime huhtikuun huipulta. Meillä ei ole H-osakkeita salkussa tänä päivänä. Omistamme Hong Kongin pörssiin rekisteröityä Samsonitea, mutta pörssilasku ei ole vaikuttanut niin voimakkaasti kyseiseen yritykseen koska se on rekisteröity juuri Hong Kongiin, eikä kiinalaisilla sijoittajilla ole ollut mahdollisuutta sijoittaa siihen. Emme omista kiinalaisia osakkeita koska olemme jo pidemmän aikaa olleet varovaisia kiinalaisten yritysten suhteen. Koemme että niiden hallintotavat ovat heikolla tasolla, kirjanpito on vajavaista ja pääoman tuotto heikkoa. Seuraamme muutamaa kiinalaista laatuyhtiötä, joita olemme pitäneet liian kalliina, mutta jotka voivat tämän pörssilaskun myötä tarjota hyviä ostomahdollisuuksia.

Vaikutus muuhun maailmaan
On vaikeaa ennustaa miten suuri vaikutus pörssilaskulla on Kiinan talouskasvuun ja maailmatalouteen. Monet ovat menettäneet rahansa osakemarkkinoilla, ja tämä hillitsee taatusti sijoitusintoa, mutta Kiinan viranomaisilla on vielä monia työkaluja piristää talouskasvua. Suljetun finanssimarkkinan etu on se, että suorat vaikutukset muuhun maailmaan jäävät vähäisiksi. Kiinan hieman hitaampi tuleva talouskasvu on jo suurissa määrin huomioitu globaalien osake- ja raaka-ainemarkkinoiden hinnoittelussa, varsinkin Kiinan markkinoilta saatavan liikevaihdon osalta. Voimme jatkossa odottaa enemmän volatiliteettia lyhyellä tähtäimellä, mutta emme usko pörssilaskun vaikuttavan suuresti ODINin osakerahastoihin. Kun puhutaan Kiinan finanssimarkkinoiden avautumisesta, olemme saaneet kokea takaiskun, ja menee vielä aikaa ennen kuin MSCI lisää koko Kiinan osakemarkkinat indeksiinsä.

Kirjoittanut

Vanhempi salkunhoitaja
Harald Nissen on työskennellyt ODINilla vuodesta 2010. Tänä päivänä Harald osallistuu ODIN Global ja ODIN USA rahastojen salkunhoidossa.  

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.