Harald Nissen

Harald Nissen on työskennellyt ODINilla vuodesta 2010. Tänä päivänä Harald osallistuu ODIN Global ja ODIN USA rahastojen salkunhoidossa.

 

Hallinnoivat näitä rahastoja

Tausta ja osaaminen

Hän on ODIN Global ja ODIN Emerging Markets -rahastojen hyväksi tekemänsä työn ansiosta ollut keskeinen kehitettäessä ODINin globaalia salkunhoitoa erittäin hyvin tuloksin. Harald on aikaisemmin työskennellyt IT-konsulttina.